Sofia Lilly Jönsson: Katastrofal mediebevakning av kyrkovalet

För en bättre bevakning av ett kyrkoval, krävs bättre bevakning av kyrkan över lag. Det menar journalisten Sofia Lilly Jönsson.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sällan skrivs det så mycket om Svenska kyrkan som just nu, då ett kyrkoval står för dörren. Redaktioner som sällan följer de inomkyrkliga frågorna gör nu vad de kan för att tipsa och analysera hur alla de 5,2 miljoner röstberättigade i kyrkovalet ska agera. Och troligtvis kommer intresset inom kort att dala och gå tillbaka till det normala. Hur många redaktioner kommer att skicka reportrar för att bevaka kommande kyrkomöte, tror ni?

En som reagerat på det här plötsliga intresset, för något som annat anses ointressant, är frilansjournalisten Sofia Lilly Jönsson. Hon är en av få journalister som specialiserat sig på att granska just Svenska kyrkan, och har bland annat gjort ett uppmärksammat grävjobb om förhållandet i Visby stift.

Katastrofal bevakning

Strax innan kyrkovalet hade hon lovat att svara på frågor på Twitter, och bland annat gav hon sitt svar till tidningen Dagen, som ville veta hur hon ansåg att medier skött bevakningen.

– Bevakningen inför kyrkovalet har varit katastrof, svarade hon.

– Har någon nyhetssida skrivit om vad man faktiskt röstar om? Vilka frågorna är? Sista veckan har vi sett mycket opinion, krönikor, analys, men nyhetsbevakning av sakinnehållet i kyrkopolitiken verkar obefintligt. Kanske någon lokaltidning eller lokalradiostation har behandlat sina lokala församlingar, i så fall heder åt dem, svarade Sofia Lilly Jönsson.

"Bevaka religion kontinuerligt"

Hon pekade också tydligt på vad som skulle göra hela bevakningen av kyrkovalet bättre.

– Jag tror att det som behövs mest är nyhets- och redaktionschefer som sätter religion under kontinuerlig bevakning.

– För att demokrati ska fungera behövs kunskap. Men var hittar man den?

Enstaka gig inte bra

Det som vi inte behöver mer av, enligt Sofia Lilly Jönsson, är journalistiska punktinsatser. Enstaka gig där man går in med en färdig agenda, för att när giget är avslutat dra vidare till nästa.

Hon exemplifierar med Uppdrag Gransknings program "Bögbotarna", där ett SVT-team gick in med dold kamera i själavårdssamtal för att avslöja enstaka prästers negativa inställning till homosexualitet.

Sofia Lilly Jönsson är kritisk till Uppdrag Gransknings snabba besök i kyrkans miljö, som hon menar skapat en förtroendekris och en misstro mot journalister från kyrkans sida. Uppdrag Gransknings journalister kanske inte förstår det själva.

– Men det är inte deras problem, för de har gått vidare till nästa gig, som hon uttrycker det.

Kyrkoföreträdare ställs sällan till svars

Vad som behövs är en mer kontinuerlig bevakning av kyrkan och frågor som rör religion.

– Om redaktionerna hade kontinuerlig bevakning på tråkiga saker som kyrkoråd och kyrkomöte så skulle de lära känna systemet, menar Sofia Lilly Jönsson.

Som det är nu, menar hon att kyrkans företrädare sällan behöver ställas till svars. Det gäller inte inför ett kyrkoval, där sakfrågorna som finns på agendan i den kyrkliga vardagslunken inte blir det som medier rapporterar om.

Kyrkovalet har i mångt och mycket handlat om Sverigedemokraterna mot Socialdemokraterna, kyrkans vänstervridning och de politiska partiernas vara eller icke-vara. Frågor som det knappast kommer att fattas beslut om på kyrkofullmäktige, stiftsfullmäktige eller kyrkomötet de närmaste fyra åren.

Lokala folkomröstningar

I sitt långa inlägg på Twitter har Sofia Lilly Jönsson också en hel del synpunkter på Svenska kyrkans interna demokrati, och skriver lite trotsigt att "vi kanske inte behöver rösta om allting". Hon menar att om demokratin ska utvecklas, kanske en annan modell behövs. Själv skriver hon sig varm för nomineringsgruppen Frimodig kyrka, och deras vision om att införa indirekta val till kyrkan, för att demokratin ska komma närmare, ned på församlingsnivå. Hon kommer också med en ganska radikal idé:

– Jag tror att kyrkan behöver modeller för lokala folkomröstningar i sakfrågor.

– När kyrkorådet där du bor vill sälja församlingshemmet ska du få information om det i förväg och sedan få komma och rösta om den frågan. I dag lägger du din röst på några som fattar alla beslut åt dig under de närmaste fyra åren.

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården