"Som individ är människan hotad"

Människan är hotad som individ, tycker författaren och gymnasieläraren Per Ewert.
I en ny skrift i Svenska evangeliska alliansens serie Brytpunkt försvarar han livet från början till slut.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter - Som art är vi inte hotade, men som individ är människan hotad. Det är när vi är som mest sårbara, vid livets början och vid livets slut, som hon attackeras. Därför måste vi värna om människovärdet, säger Per Ewert.Debatt om dödshjälpDebatten om dödshjälp är högaktuell i Sverige. Socialstyrelsen gav nyligen tillstånd till en svårt sjuk kvinna att avsluta sin behandlig, vilket ledde till hennes död. På en föreläsning på Jönköpings stadsbibliotek, där debattskriften "Ecce homo - Se människan!" lanserades, påpekade Per Ewert att det är skillnad på aktivt dödande i sjukvården och att avstå en livsförlängande behandling. Men han tror att förespråkarna för dödshjälp använder detta som argument för sin sak.-Jag har valt att inte använda ordet dödshjälp, vilket är en förskönande omskrivning. Istället används i skriften begreppet avsiktligt dödande i sjukvården, säger han.Svenska evangeliska alliansens (SEA) skrift har förord skrivet av generalsekreteraren Stefan Gustavsson. Han menar att människovärdet håller på att nedmonteras i ett allt mer sekulariserat Sverige. SEA ger sig in i debatten med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.Människans värdeFN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna formulerades efter andra världskriget som ett hållbart försvar mot människofientliga ideologier, som nazismen och kommunismen. Nu behövs återigen försvar för att återupprätta människans värde i både teori och praktik, menar Per Ewert.Han går till attack mot ideologier som trampar människovärdet under fötterna. Historiska minnesbilder belyser utvecklingen och visar att det visst spelar roll vilken ideologi lagarna och levnadsreglerna bygger på. Brutala bestraffningsmetoder som korsfästelser, romarrikets gladiatorer, medeltida människooffer och den franska revolutionens giljotiner är tecken på dödens kulturer som var resultat av att Gud sattes åt sidan.-De västerländska demokratierna har idag förkastat både nazismen och kommunismen. Men samtidigt har en ny nedmontering av människans värde tagit plats i opinionsbildning och praktisk politik. En inställning där den svage, den handikappade, den oönskade inte heller i dag äger en självklar rätt att tillhöra de levandes skara, skriver Ewert.Kontroversiella frågorDen till formatet lilla skriften "Ecce homo - Se människan!" sätter fingret på stora och kontroversiella frågor som abort, stamcellsforskning, kloning, fosterdiagnostik och eutanasi. I det sista kapitlet utropar han en appell mot "dödens kultur".- Vi måste mota dödens kultur och istället skapa en kultur som bejakar livet - det ofödda livet, det funktionshindrade livet, det åldrade livet, det svagt flämtande livet. I alla dessa faser finns möjlighet till medmänsklighet, till värme och kärlek.
Fakta: Per Ewert

  Per Ewert är lärare på Kungsgymnasiet i Jönköping. Han är fil mag i historia och religionsvetenskap och bor med sin fru och fyra barn i småländska Forserum.

  Han är medlem i Kungsportskyrkan i Huskvarna och författare till boken "Vem tänder stjärnorna".