Splittring om flyktingpolitiken

Den svenska opinionen om flyktingmottagningen har ändrats. Sex av tio svenskar säger sig vara osäkra om eller motståndare till att skärpa flyktingpolitiken, vilket är färre än för ett år sedan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I en enkät, utförd av Sifo på uppdrag av Svenska Dagbladet, svarar 44 procent av de utfrågade att de anser att lagar och regler bör skärpas för att Sverige ska ta emot färre flyktingar. 16 procent svarar att de är tveksamma eller inte vet vad de tycker, medan 13 procent svarar att lagar och regler bör ändras för att Sverige ska ta emot fler flyktingar. Drygt var fjärde, 27 procent, svarar att de vill ha kvar "dagens regler".

Det är i synnerhet män som vill ta emot färre flyktingar, medan fler kvinnor tenderar att svara att Sverige bör ta emot fler flyktingar. Var femte kvinna svarar att de är osäkra eller inte vet.

Det innebär en förändring i jämförelse med i september förra året då 29 procent ansåg att lagar och regler borde skärpas för att ta emot färre flyktingar. När en uppgörelse i riksdagen strax därefter var klar, som innebar en åtstramning av flyktingpolitiken, hade andelen som vill se färre flyktingar ökat till 41 procent. Nästan lika många som i dag.

Toivo Sjörén, opinionschef på Sifo, säger till tidningen att åsikterna i frågan har legat förhållandevis stilla trots att de lagar som opinionsundersökningen tar upp har förändrats kraftigt.

Fler artiklar om Sveriges nya asylpolitik

Alla tidigare artiklar
Lilla Erstagården