Staten hjälper nyanlända till jobb på Erikshjälpen

Arbetsgivarorganisationen Idea har skrivit avtal med arbetsförmedlingen för att få unga, långtidsarbetslösa och nyanlända i arbete.
För den kristna biståndsorganisationen Erikshjälpen är beskedet positivt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Genom Ideas avtal med Arbetsförmedlingen skapas en ökad förståelse för det civila samhällets vilja, kunnande och möjligheter att vara en viktig samhällsresurs, säger Tomas Bjöersdorff, verkställande chef för Erikshjälpens second hand-butiker och vice ordförande i Idea, i ett pressmeddelande.

Erikshjälpen är en av de organisationer i civilsamhället som får nytta av den avsiktsförklaring som Idea och Arbetsförmedlingen kommit överens om.

Beredda att anställa

Idea är ett fristående arbetsgivarförbund för organisationer som bedriver ideell och idéburen verksamhet utan primärt vinstsyfte. Dit hör bland annat kristna bistånds- och hjälporganisationer.

– Civilsamhället är engagerade i att få människor i arbete. Att Arbetsförmedlingen underlättar för oss i anställningsprocessen är bra. Vi är redo att anställa, säger Véronique Lönnerblad, ordförande Idea.

Och Ideas förbundsdirektör Monica Lysholm säger att Idea vill stötta sina medlemmar att nå ut till de som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och hon uppmanar fler arbetsgivarorganisationer att följa detta exempel.

Bland Ideas medlemmar finns 15 100 anställda i olika yrkeskategorier. Dit hör ekonomiassistenter, kanslister, butiks- och kafébiträden, lärare, fritidsledare, instruktörer, säljare, djurskötare och vaktmästare.

Viktiga erfarenheter

Erikshjälpen vill genom sina second hand-butiker ge möjlighet för personer som varit arbetslösa länge att skaffa sig erfarenheter från detaljhandelns många arbetsuppgifter. Med kunskaper som kassatjänst, försäljning och lagerhantering ökar möjligheterna för att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Också andra personer som riskerar att hamna i ett utanförskap får möjligheter till sysselsättning som till exempel ungdomar, personer med funktionsnedsättning och nyanlända.

– Vi har 410 anställda varav omkring hälften har någon form av stöd från Arbetsförmedlingen, säger Tomas Bjöersdorff i pressmeddelandet.