”Staten ska inte utbilda präster”

– Sedan Svenska kyrkan och staten gått skilda vägar finns det egentligen ingen anledning att staten genom våra gamla universitet betjänar kyrkan med utbildning av präster. I varje fall borde kyrkan ställa andra krav på utbildningen än vad en ickekonfessionell utbildningsanstalt kan ge, säger kyrkoherde Fredrik Sidenvall.
Han tror att tioårsjubilerande Församlingsfakulteten i Göteborg kan komma att spela en viktig roll för den akademiska lutherska teologin i framtiden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller