Statliga pengar ska anställa nyanlända och arbetslösa i kyrkor

Långtidsarbetslösa och nyanlända ska få möjlighet till subventionerade jobb inom trossamfund.
Det är följden av att regeringen ändrar regelverket för extratjänster.
– Vi ser att det finns många bra arbetsuppgifter, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Regeringen vill använda sig av trossamfund för att få in människor på arbetsmarknaden. Det sker via en förändring i regelverket kring så kallade extratjänster, statligt subventionerade arbeten som hittills använts inom sjukvård, skola samt äldre- och barnomsorg.

Förutom trossamfund vill regeringen även utnyttja kulturell, idrottslig och social verksamhet i och med det nya regelverket.

Varför utvidga extratjänsterna till att omfatta även trossamfund?

– Vi ser att det finns många bra arbetsuppgifter, vi har kontakt med många föreningar och trossamfund som gärna vill anställa folk som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S).

– Det här är något som vi har velat göra länge, men det har tagit tid att hitta en lösning med statsstödsreglerna.

Gäller inte second hand

Bland annat gällde det att hitta en gränsdragning så att staten inte ger något stöd till kommersiell verksamhet. Exempelvis gäller de nya reglerna inte anställningar på second hand-butiker, berättar Ylva Johansson.

Vad är det för typ av anställningar som kan vara aktuella för trossamfunden?

– Det kan vara soppkök, uppsökande verksamhet, barnverksamhet eller någon form av social verksamhet. Det finns en uppsjö av insatser som utförs av trossamfunden.

– Jag vet att trossamfunden redan tar emot personer för arbetsträning och praktik. De gör ett viktigt arbete i att stärka personer som befinner sig långtifrån arbetsmarknaden. Nu tillför vi ett verktyg till, i och med möjligheten att också anställa. Vi vet väldigt väl att när en person får en anställning och en riktig lön får det positiva effekter för såväl individ som familj.

Förmedlas av Arbetsförmedlingen

Extratjänsterna förmedlas i samarbete med Arbetsförmedlingen, och staten betalar lön och arbetsgivaravgift i först ett år, sedan kan anställningen förlängas i ytterligare ett år.

Ylva Johansson säger att regeringen räknar med 20 000 extratjänster, och majoriteten av dem kommer att finnas inom den offentliga sektorn.

– Men ju fler som kan få jobb inom den ideella sektorn, och hos trossamfunden, desto gladare blir jag. Jag vet att många får en god förmåga att växa och utvecklas som människor.