Statsvetare Magnus Hagevi: EU har gjort Liberalerna mer religionsfientliga

Flera förbudskrav gällande religion kommer nu från Liberalerna, där motioner till höstens landsmöte handlar om slöjförbud i skolan samt ett totalförbud för religiösa friskolor. Enligt statsvetaren Magnus Hagevi har det svenska EU-medlemskap ett finger med i spelet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Liberala Kvinnor vill gå längre än moderpartiet i att sätta käppar i hjulet för religiösa friskolor. I en debattartikel i Svenska Dagbladet kräver de ett totalförbud för denna skolform, och tar frågan vidare i en motion till partiets landsmöte i höst.

Därmed går de mycket längre än det förslag som Liberalernas partistyrelse klubbat igenom, och som partiledare Jan Björklund sedan dess lyft fram gång på gång, att nya religiösa friskolor inte ska få etableras, medan de som finns får vara kvar.

Kritiserar alla religiösa skolor

När Liberala Kvinnor nu tar till orda är det såväl muslimska som kristna friskolor som kritiseras, och i sin debattartikel pekar de bland annat ut Livets ord som en "sektliknande rörelse".

 

Läs mer: Två L-toppar oense om L håller på att bli religionsfientligt

 

"Slöja borde vara förbjudet i skolan"

Nyligen kom också Helsingborgs kommunalråd Maria Winberg Nordström med ett utspel att slöja borde vara förbjudet i grundskolan, och har skrivit en motion om detta till Liberalernas landsmöte.

– Jämställdhet går före religion, skriver hon i Helsingborgs Dagblad.

Börjar L bli religionsfientliga?

– Nja, svarar Magnus Hagevi, statsvetare vid Linnéuniversitetet.

– Jag tror de har förändrat sitt förhållande till religion, och en del handlar om svenskt EU-medlemskap.

Finns två slags liberalism

Han säger att det finns två olika typer av liberalism, med lite olika perspektiv på religion. En liberal strömning som hör hemma i den engelskspråkiga världen, i Storbritannien, i det demokratiska partiet i USA och i Kanada.

– Den består av pluralism, bejakande av civilsamhället, man tycker att religionsfrihet är viktigt och att religion inte är något konstigt, snarare något som tillför.

Liberalerna var länge förstahandsval för frikyrkliga

Den här typen av liberalism har också under lång tid präglat Liberalerna i Sverige, som länge var många frikyrkligas förstahandsval.

Det här kan sättas mot liberalismen på kontinenten i Europa, som vuxit fram i förhållande till den katolska kyrkan och dess inflytande på samhället.

– Där ses kyrkan som något konservativt och gammaldags som går emot upplysningen, säger Magnus Hagevi.

Och där bejakar man inte religion?

– Nej, man är religionskritisk och sekulär. I de här länderna finns det också anti-religiösa organisationer som är ganska stora och är kopplade till sekulär medelklass och liberala partier.

Bland annat nämner han länder som Frankrike, Tyskland och Nederländerna som exempel.

"Mer kontakt med religionsfientlig liberalism"

Magnus Hagevi menar att i och med att Sverige gick med i EU 1995 fick Liberalerna kontakt med den mer religionsfientliga kontinentala liberalismen.

– Det här tror jag har påverkat L i Sverige, att man blivit mer kritiska till religion.

Samtidigt har de frikyrkliga inslagen minskat inom partiet, och Magnus Hagevi konstaterar att det allt oftare är det svenskkyrkliga företrädare man hittar, och därmed försvinner det religiösa minoritetsperspektiv som fanns tidigare.

Är det frikyrkliga inflytande helt utraderat?

– Nej, men försvagat.

Kritiserar bidrag till trossamfund

Förutom religiösa friskolor så har liberala företrädare också varit ute och kritiserat det statliga bidraget till trossamfund, med motiveringen att skattepengar inte får gå till hatpredikanter. En annan fråga som liberala partier på kontinenten lyft är ett slöjförbud, och Magnus Hagevi menar att det är en fråga som även kan komma till Sverige.

Läs mer om religiösa friskolor

Alla tidigare artiklar
Frizonfestivalen
Krisen i Willow creek