Stefan . Gustavsson

Tidigare generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen