Sten-Gunnar Hedin: ”Erkänn barndopet som ett riktigt dop”

Det är bra att Filadelfia Stockholm vill låta barndöpta bli medlemmar. Men det är fel att församlingen inte erkänner barndopet som ett riktigt dop. Det anser Filadelfia Stockholms tidigare föreståndare, Sten-Gunnar Hedin.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I går förklarade pastorn och författaren Peter Halldorf på debattplats i Dagen att han ansåg att Filadelfias förslag till nya stadgar är bra, men att anledningen är fel. I dag får han medhåll av Sten-Gunnar Hedin, pastor i Södertälje pingstförsamling och tidigare föreståndare i Filadelfia Stockholm och föreståndare för Pingst FFS.

”Blir märkligt”

Det är framför allt en mening i förslaget till de nya stadgar som han reagerat på. Att Filadelfia Stockholm ”i vissa fall kan välkomna som medlemmar personer som kommit till tro på Jesus men av olika skäl ännu inte låtit troendedöpa sig”.

– Ett medlemskap utan dop blir märkligt. Om personen har döpts i treenighetens namn, och har konfirmerat sitt dop, då ska det räknas som ett riktigt dop.

I den församling som Hedin leder, Södertälje pingstförsamling, har man redan infört nya stagdar. Efter en fem år lång process kunde församlingen för två år sedan införa nya stadgar kring medlemskapet.

– Då bestämde vi att vi välkomnar dem som ”blivit döpta i fadern, sonen och den heliga Andes namn.” Vi förkunnar endast troendedop, men samtidigt har vi upptäckt dem som lever i en annan doptradition och haft en annan praxis i över 1 000 år. Dem behöver vi ta hänsyn till.

Men är det inte också Filadelfias slutsats, i praktiken, att de vill välkomna dem som tillhör en annan dopsyn?

– Det står inte så i förslaget till nya stadgar. De välkomnar medlemmar utan dop. Genom att göra det rycker de undan den välsignelse som dopet innebär. Det är genom dopet som du kommer in i gemenskapen med Kristus, det som är församlingen. Rent teologiskt är det en hel värld mellan våra och Filadelfias stadgar.

Så lösningen, enligt dig, är att Filadelfia Stockholm erkänner barndopet som ett riktigt dop?

– Ja, med förutsättningen att personen är döpt i faderns, sonens och den heliga Anden och bekräftar sin personliga tro på Jesus Kristus i liv och vittnesbörd.