Stockaryd ska göra kristen tv

Stockaryd. Håller Småland på att bli ett kristet mediecenter? Älmhult har sin Kanal 10. En annan ort som vill komma in på kartan är Stockaryd.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter Nej, någon ny kristen tv-kanal finns inte på ritbordet. Men väl tv-inspelningar. Stockaryds frikyrkoförsamling vill visa att det går att producera kristen tv även på en liten ort, i en ganska liten församling. Det långsiktiga målet är att bygga upp ett nätverk av församlingar som är inne på samma linje, och på samma sätt som frikyrkor en gång i tiden fick upp ögonen för närradio tror man i Stockaryd att rörliga bilder är något att satsa på. När Dagen besöker den småländska orten tar en handfull av församlingsmedlemmarna emot i sin egen "tevestudio", en byggnad där det något förvirrande står Filadelfiakyrkan på utsidan. - Vi var förut två frikyrkoförsamlingar på orten, men valde att gå samman, berättar Christina Hultgren, en av dem som tar emot. Brev blev startskottetEfter att två församlingar blivit en kom diskussionen vad de skulle göra med den överblivna församlingslokalen. Flera förslag fanns, men ett brev från TVInter avgjorde saken. De efterlyste församlingar som var intresserade av att jobba med sociala medier och rörlig bild. Stockaryd anmälde sitt intresse och numera har kyrkan byggts om till studio. Det är främst under vinjetten Vardagstro som Stockaryd ska locka tittare, det är samtalsprogram som ibland spelas in utan publik, och ibland i cafémiljö där samtal varvas med musik. - Vi har gjort två sådana kvällar på prov under våren, berättar Anders Wisth, en av de drivande krafterna i arbetet. Tre nya programTill hösten ska tre nya caféprogram spelas in, och det ska också ordnas en mediekonferens där andra församlingar bjudits in för att diskutera eventuella samarbeten. - Som församling måste vi tänka på vilket sätt vi förmedlar vårt budskap. Hur möter vi morgondagens människor på rätt sätt, säger Anders Wisth. Med den senaste tekniken går det att använda sig av rörlig bild utan att kostnaderna skenar i väg. Program som spelas in går också att använda på olika sätt, via livesändningar på webben, att olika tevestationer får tillgång till materialet, och så finns det också en play-funktion där tittare via datorn själva kan söka upp och titta på de program de vill se. Distribution och teknik är en sak. Anders Wisth berättar att det också gäller att göra ett gott hantverk, risken är annars att kristen tv blir "tafflig" och oattraktiv. - Oredigerade möten är inte speciellt bra, säger han exempelvis. Målet med Stockaryds tv-satsning är att nå folk på olika sätt. De kan nå ut till människor över hela Sverige, men lika viktigt är att nå ut till grannen. Att ha tv-inspelningar i den gamla kyrkolokalen har hittills gjort lokalbefolkningen nyfikna, och Anders Wisth tror att tröskeln in i kyrkan blir lägre för dem som via rörliga bilder redan fått se vad som pågår. Ett pionjärarbeteI dagsläget är det ett pionjärarbete, och allt är inte helt klart. - Vi har inga himlastormande visioner om att det är så här det ska vara. Vi håller på att pröva oss fram, det är lite trial and error. Men vi tror att det vi gör betyder något och att vi kan påverka.
Fakta: Stockaryds frikyrkoförsamling och media

  Efter att två församlingar slagit ihop sig har en av kyrkbyggnaderna byggts om till en studio.

  Under vinjetten Vardagstro gör ett team från församlingen inspelningar som de försöker att sprida på olika sätt.

  Materialet går att se på den egna hemsidan (www.vardagstro.se), på TV Inters hemsida (www.tvinter.se/play) och planen är att även sprida materialet via olika tevestationer.

  Den 17-18 september kommer Stockaryds frikyrkoförsamling, i samarbete med TV Inter, att anordna en konferens där de bjudit in andra församlingar för att diskutera hur de med hjälp av media kan nå ut.