Stockholms katolska stift: Vi ska stå på offrens sida

Sexuella övergrepp mot minderåriga är avskyvärda brott, skriver Stockholms katolska stift i en kommentar till Uppdrag gransknings (SVT) reportage om brödraskapet SSPX i Frankrike.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Efter Uppdrag gransknings reportage om brödraskapet SSPX igår onsdag går nu Stockholms katolska stift ut med en kommentar och fördömer skarpt präster som begår sexuella övergrepp mot barn.

Sådana övergrepp är alltid avskyvärda skriver stiftet, "i synnerhet när de begås av präster".

"Dessa brott ska alltid anmälas till polis och kyrkliga myndigheter. I Stockholms katolska stift har vi en beredskapsplan mot sexuella övergrepp på barn och ungdomar med ett tydligt regelverk att hålla oss till vid anmälan", skriver stiftet.

"Måste läka offrens sår"

Man betonar också att den som utsatts för sexuella övergrepp som barn får djupa sår och att kyrkan måste arbeta aktivt för att läka såren. "Vi ska alltid stå på offrens sida", skriver stiftet, som också passar på att klargöra SSPX status inom den katolska kyrkan.

"På grund av att Sankt Pius X:s prästbrödraskap (SSPX) inte är en formell del av katolska kyrkan omfattas de inte av de katolska stiftens beredskapsplaner och regelverk", skriver stiftet.

Debatt