Stoppa SD är drivkraft för många i kyrkovalet

I en ny Sifo-undersökning svarar 67 procent av de tillfrågade att ett skäl till att de skulle kunna rösta i kyrkovalet är för att stoppa främlingsfientliga krafter.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är Svenska kyrkan som själva beställt en Sifo-undersökning inför det stundande kyrkovalet, som hålls den 17 september.

Värna om demokratin och stoppa SD

Bland annat har de frågat ”Vilka skäl kan få dig att rösta?”

Ett flertal alternativ har angetts, och det mest populära är att värna sina demokratiska rättigheter, 72 procent såg det som ett rimligt skäl till att rösta.

Näst flest fick alternativet ”Jag vill motverka att främlingsfientliga krafter får inflytande i kyrkan” som 67 procent av de svarande bockade av.

Även om det inte sägs rakt ut i själva frågan är det uppenbart att det är Sverigedemokraterna som åsyftas. Partiets medverkan i kyrkovalet är för många kontroversiellt, inte minst inom kyrkan som har en tydlig profilering i migrationsfrågor.

Svenska kyrkan är med och driver opinion för en generös flyktingpolitik, exempelvis var de en viktig kraft i juluppropet, och runtom i Sverige finns det församlingar som jobbar aktivt med att ta hand om nyanlända.

Kan skaka om rejält

En stor framgång i kyrkovalet för Sverigedemokraterna skulle kunna skaka om rejält.

Andra skäl att rösta är, enligt Sifoundersökningen, att kyrkan har en viktig roll i samhället, 53 procent angav det som ett skäl att ta sig till valurnan.

31 procent vill påverka

40 procent svarade att ett skäl att rösta i kyrkovalet är för att stödja det parti som man även röstar på när det är riksdagsval. Även här bränner det till, då en av de mer uppmärksammade frågorna i kyrkovalet är de politiska partiernas medverkan.

Av Sifoundersökningen att döma verkar det som om de tre politiska partier som ställer upp, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna, kan få ett starkt stöd.

Endast 31 procent svarade att de ville vara med och påverka Svenska kyrkans verksamhet och inriktning, och 20 procent att de kunde tänka sig att rösta för att de känner någon som kandiderar.

Lågt valdeltagande

Till skillnad från allmänna val så görs ytterst få opinionsundersökningar inför ett kyrkoval, och det finns ingen statistik att luta sig mot får att veta hur det kan gå. Men en fråga som ofta kommer fram är de låga valresultaten. Förra kyrkovalet, år 2013, var det cirka 12 procent av Svenska kyrkans medlemmar som röstade.

Mycket tyder på att valdeltagandet kommer att bli lågt även i år. För Svenska kyrkan frågade också i sin Sifoundersökning en direkt fråga hur pass viktigt medlemmarna ansåg det vara att påverka inriktningen.

Bara 21 procent av de tillfrågade ansåg att det viktigt eller mycket viktigt. 45 procent tyckte att det inte alls var viktigt att vara med och påverka, ytterligare 30 procent var neutralt inställda. Framförallt är det män som visar ett större ointresse att påverka Svenska kyrkans framtid.

Men statistik går alltid att vrida på, även när det gäller valdeltagandet. De som tycker att glaset är halvfullt fokuserar hellre på att cirka 700 000 personer röstade i förra kyrkovalet, och att det är unikt i Sverige att så många människor engagerar sig i ett demokratiskt val i en organisation i det civila samhället.

Läs fler artiklar om kyrkovalet 2017

Alla tidigare artiklar

Läs fler artiklar om Sverige-demokraterna

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Fakta: Så många får rösta

Den 17 september är det kyrkoval.

Omkring 5,2 miljoner är röstberättigade.

För att få rösta måste du vara medlem i Svenska kyrkan och ha fyllt 16 år.

Från och med den 4 september går det att förtidsrösta.

Lilla Erstagården