Stora brister i vården av döende

Vården av patienter som närmar sig döden har stora brister, enligt Socialstyrelsen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vården av patienter som närmar sig döden har stora brister, enligt Socialstyrelsen. Många riskerar att bli utan rätt smärtlindring och får heller inte veta hur vården läggs upp då de går in i livets slutfas.

Trots att många patienter plågas av smärta i livets slutskede smärtskattades bara 38 procent av patienterna under deras sista levnadsvecka, enligt Socialstyrelsens utvärdering. Variationen mellan länen är 21 till 57 procent.

Dessutom får endast drygt hälften av patienterna så kallade brytpunktssamtal med viktig information när sjukdomen nått en punkt där all botande behandling avslutas.

Personalen, som ofta arbetar i känslomässigt svåra situationer, får inte heller tillräckligt med stöd.

"Det är allvarliga brister", säger Christina Broman, projektledare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar