Susanne Rodmar föreslås bli ny ordförande i Equmeniakyrkan

föreslås av valberedning bli ny ordförande i Equmeniakyrkans kyrkostyrelse. Hon arbetar i dag på Sveriges Kristna Råd som konsulent för andlig vård inom kriminalvården.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Om valberedningen får som de önskar, tar Susanne Rodmar över efter Tomas Bjöersdorff efter kyrkokonferensen i Vårgårda 24-28 maj.

Susanne Rodmar har suttit i kyrkostyrelsen sedan 2012, och hon har varit vice ordförande under de två senaste åren.

– Jag hade inte trott att jag skulle få frågan - men jag tycker att det vore roligt att utveckla arbetet. Det blir ett slags fortsättning på det jag gjort tidigare, säger hon till Dagen.

De första åren efter att Equmeniakyrkan bildades handlade det mycket om att hitta former för kyrkan, säger Susanne Rodmar. Nu har man börjat hitta formerna, och i dag handlar en av utmaningarna om församlingsplantering.

– Ett av våra mål är att det ska bildas nya församlingar. Det finns ganska gott om människor som vill jobba med det, men det behövs också moderförsamlingar som står bakom och stödjer ett sådant arbete. Här behövs det också människor, säger hon.

– En annan utmaning handlar om att många församlingar har varit engagerad i arbetet med att ta emot nyanlända. Hur hittar vi nya vägar i det arbetet? Detta behöver vi jobba med.

Susanne Rodmar är just nu anställd på Sveriges Kristna Råd (SKR) som konsulent för andlig vård inom kriminalvården. Hon har arbetat som fängelsepastor, och kristet arbete inom kriminalvården är något hon personligen brinner för.

– Man pratar ofta om att kyrkan skall finnas på arenor utanför det traditionella församlingsarbetet. Här är ett område där vi har funnits länge - jag skulle vilja synliggöra detta och ta vara på erfarenheterna därifrån, säger Susanne Rodmar.

Ekumenik ligger henne också varmt om hjärtat. Som konsulent på SKR arbetar hon tillsammans med kristna från andra traditioner, så hon har gedigen erfarenhet av ekumeniskt arbete.

På kyrkostyrelsens konferens i Vårgårda kommer Equmeniakyrkan att arbeta med en ny beslutsmodell, som förhoppningsvis förstärker och fördjupar processen och gör fler delaktiga. Hur vill Susanne Rodmar då påverka hur styrelsearbetet ska se ut i framtiden? Och hur ser det ut med jämställdheten?

– Vi har det bra med jämställdheten, det är ungefär fifty-fifty mellan kvinnor och män i styrelsen. Men om man skulle lyssna på styrelsesammanträden så hörs nog männen mer, de tar upp mer av talartiden, säger Susanne Rodmar.

– Jag tänker att det är viktigt att alla känner sig delaktiga. Man kan till exempel gå in och fråga även dem som inte räcker upp handen. Nu är det ganska många nya i styrelsen, och jag vet att det är en ganska lång inkörsperiod. Jag tycker att det är viktigt att man tar tillvara de nya, och att man också så långt det går hittar nya vägar för att variera formerna för sammanträden. En av de grundläggande sakerna skall vara att det skall vara roligt, att man hittar glädje i arbetet!