”Svag relation till kyrkan främsta förklaringen”

Det här återspeglar att de människor som träder ur har en svag relation till kyrkan. Det säger Erika Brundin, ställföreträdande generalsekreterare på kyrkokansliet i Uppsala, om siffrorna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

En viktig förklaring tror hon är de mediegranskningar som gjordes under sommaren.

– Man kan också fråga sig om nya utträdessajter stimulerat flera att ta det här klivet, säger Erika Brundin.

Toppnoteringen i juni tror hon kan kopplas till att folk läst om händelser i kyrkan och tagit beslut utifrån det. Annars är erfarenheten att begärar utträde är en ganska lång process för de flesta, menar hon.

Tror du att det var markeringar som gjordes i protest?

– Det är säkert olika, men för några är det säkert det.

Erika Brundin ser att det just nu finns stora årskullar av ungdomar som just tagit steget in i vuxenvärlden, de har inte konfirmerat sig och har inte någon tydlig koppling till kyrkan.

Lång process

När en person begär utträde görs det i den lokala församlingen. Motiven kan vara ekonomiska, för att undvika kyrkoavgift, eller kanske teologiska. Ibland finns möjlighet att samtala kring beslutet. Men det finns enligt Erika Brundin inte någon samlad bild av varför människor lämnar.

Har du själv någon teori om orsakerna?

– Nej, det är svårt att ha det. Det är tråkigt att folk vill lämna Svenska kyrkan, men det starkaste skälet är nog detta med en svag relation.

Det blir rekordnotering i år. Hur tänker kyrkan centralt kring detta?

– I Svenska kyrkan tänker vi mycket på detta, hur man jobbar för att möta människor och stärka relationerna. Det gäller att visa vad kyrkan gör och kan betyda och att arbeta för att bygga ett så starkt förtroende som möjligt. Det sker varje dag i alla våra möten.

Men hon påpekar att man är två i en relation, därför är det inte bara kyrkan som kan påverka de här strukturerna.