”Svensk debatt om dödshjälp är förenklad”

5 frågor till Per Ewert, direktor för den kristna tankesmedjan Claphaminstitutet. Nästa vecka presenteras rapporten Hotet mot värdigheten, som går igenom tillgänglig forskning om följderna av legaliseringen av assisterat självmord i delstaten Oregon i USA.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Är detta den första genomgången av effekterna av Oregonmodellen som har gjorts i Sverige?

– Ja, så vitt jag vet. Vi har gjort den eftersom den svenska debatten om assisterat självmord är mycket förenklad­ och tenderar att framställa det assisterade självmordet så som något väldigt okomplicerat. Eftersom det här bokstavligt talat är en fråga på liv och död tycker vi att det är absolut avgörande att bygga ställningstaganden på ett bra faktaunderlag.

Kan en legalisering av assisterat självmord bli aktuell i Sverige?

– Dödshjälpsförespråkarna försöker driva på frågan. De menar att assisterat självmord är en sorts vänligare dödshjälp som man inte behöver vara rädd för. Erfarenheten visar dock att varhelst man öppnar dörren så leder det alltid till ett sluttande plan.

Statens medicinsk-etiska råd använder uttrycket ”självvalt livsslut”. Claphaminstitutet vänder sig emot det. Varför?

– I Sverige har vi en märklig bild av att vi fattar alla våra beslut autonomt och självständigt. Men besluten om liv och död berör aldrig bara den enskilda patienten. Det finns risk att ett beslut om assisterat självmord tas för att man inte vill ligga de anhöriga och samhället till last. En sådan känsla får aldrig fälla avgörandet i livets­ slutskede.

Förespråkarna menar å sin sida att de vill ge människor chansen till en värdig död. Hur tänker ni kring det?

– Ett samhälle som öppnar möjligheten till att ta död på sina medborgare är aldrig ett värdigt samhälle. Ett i verklig mening värdigt livsslut är ett sådant som präglas av omtanke och omsorg om människan, både från samhällets och från de anhörigas sida.

Claphaminstitutet anordnar ett seminarium med anledning av rapporten den 22 mars. Vad är syftet med det?

– Syftet är att ge upplysning. Debatten i dag baseras väldigt mycket på känslor, inte på fakta. Oregonmetoden framställs som problemfri. Vi vill ge medborgare, politiker och sjukvårdspersonal tillgång till välgrundad information om de konsekvenser som har följt på de platser där man infört assisterat självmord.

Läs fler artiklar om dödshjälp och vård i livets slut

Alla tidigare artiklar