Svensk mormonavhoppare: ”Mormoner är inte kristna”

Vad är mormonkyrkan? Kristen eller inte? Enligt Christina Hanke, som länge var medlem i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, eller mormonkyrkan, är mormonkyrkan inte kristen. Hon menar att mormonkyrkan i dag försöker fixa till sitt ”varumärke” genom att kalla sig kristen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

- När jag var yngre var det inget snack om att mormoner skulle vara kristna. Men sedan OS i Salt Lake City 2002 (som ligger i mormonernas kärnområde i Utah, reds anm) har de själva börjat driva frågan, säger hon.

Christina Hanke menar att bakom omsvängningen finns en PR-strategi från kyrkans amerikanska ledning, och i dagsläget handlar det om att kratta manegen för den republikanske presidentkandidaten Mitt Romney. För att en mormon ska kunna bli USA:s president är det viktigt att gå hem i kristna kretsar. Eftersom kyrkan är toppstyrd så är det här med att mormoner är kristna en strategi som också används i Sverige, enligt Christina.

"Tror att de kan bli Gud själva"

Hon menar att det finns säkert enskilda mormoner som i grunden är kristna i sin tro, men inte organisationen i sig. Bland annat hänvisar hon till citat från mormonkyrkans grundare Joseph Smiths egna skrifter, exempelvis när han skriver att kristna "är mogna för helvetets fördömelse". Hon menar också att det finns en klar skillnad i gudsbilden.

- De tror att Gud är en upphöjd människa som en gång varit som vi är nu och att de en dag kan bli Gud själva. Att kristna kan komma till himlen, men kan inte bli upphöjda om man inte accepterar mormonkyrkans evangelium. Det här är inte samma gudsbild som finns inom kristendomen, alltså är det inte samma religion. En annan sak som skiljer ut mormonkyrkan från andra kyrkor är synen på nåden. Man tror på att Kristus har uppstått. Mormoner fokuserar däremot sällan på den korsfäste Jesus, vilket beror på att nåden inte är det centrala budskapet, enligt Christina Hanke.

Ska göra sig perfekt

- Det var en befrielse för mig att få läsa Nya testamentet med nya ögon, den jämställda synen att alla är syndare och i behov av Jesu nåd. Så skulle en mormon knappast tänka, för han ska genom gärningar göra sig perfekt. Det är på gränsen till framgångsteologi, och i kristnas ögon är det lite av en hädelse.

Christina blev mormon i tonåren, och drogs in i kyrkan för att en vän var med där. Hon har varit på utlandsmission, "mormonernas värnplikt", och studerat de heliga skrifterna. Och hittade allteftersom saker som hon tyckte var märkliga. Släktforskning är en grundsten i kyrkans lära, eftersom det går att döpa sig för människor som redan dött.

På mormonkyrkans släktforskningssajt tittade hon lite närmare på grundaren Joseph Smiths egen familj, och hittade 33 fruar, varav flera tonåringar och flera som samtidigt var gifta med andra män som fortfarande levde.

- Men jag gjorde inget åt mina tvivel under några år, utan levde vidare i en organisation som jag älskade. Månggifte tillämpas inte längre i kyrkan. Man betonar i stället tron på eviga familjer, som hålls samman efter döden.

"Mormons bok grundlös"

Men enligt Christina finns månggiftet fortfarande kvar rent teologiskt, eftersom en änkeman kan gifta om sig, och då få flera fruar i den kommande världen. På många sätt beskrivs mormonernas tro i traditionellt kristet språkbruk, och för den som inte är påläst kan det vara svårt att hålla isär vad som är vad. Men en skillnad är så klart Mormons bok. Den utspelar sig i Amerika, dit Jesus skulle ha kommit efter sin uppståndelse. Hon menar att Mormons bok är problematisk därför att det inte finns några historiska belägg för att det som står där ska ha hänt. Tvärtom, det mesta talar emot att det är verkliga händelser.

Sektliknande drag

- Mormonerna har lagt ner miljontals dollar på att hitta historiska fakta som ska stödja berättelserna i mormons bok. Vi vet var Betlehem ligger, men var någonstans ligger Zarahemla? Vi vet var vikingarna anlände till Amerika, men ingen kan peka ut en enda ort i Mormons bok, inte ens platser där hundratusentals människor ska ha dött i ett slag. Både flora och fauna är fel, liksom många andra detaljer, säger hon.

Christina vill inte peka ut mormonkyrkan som en sekt, men säger att det finns en del sektliknande drag. Hon berättar att för många mormoner betyder kyrkan mycket, och därför är det väldigt svårt att överge sin tro.

- Det är att be dem att bli någon helt annan. Kyrkan är hela livet, precis allt.