Svenska alliansmissionen har siktet inställt på evangelisation

Flyktingarbete och nya arabisktalande församlingar har präglat de senaste åren för Svenska alliansmissionen.
Den här veckan samlas man till årskonferens på Gullbrannagården, med önskan om att evangelisera Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är närmare 300 ombud som berörs av den formella delen men antalet besökare kan komma att bli uppåt 4 000 personer.

– De senaste åren har vi skapat en stor konferens där ombudsmötet ingår som en del, berättar Kjell Larsson, missionsföreståndare.

I år är det också gemensam konferens med ungdomsförbundet, SAU, som uppnått den aktningsvärda åldern av 125 år. Det firas med fest och framåtblickar.

Människohandel och flyktingsituationen

På programmet i övrigt finns både samhällsengagemang, andlig fördjupning och mer lekfulla inslag. Polisen och författaren Simon Häggström föreläser om människohandel. Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg talar om flyktingsituationen. Samuel Ljungblahd håller konsert på fredagskvällen. Bland mycket annat.

På ombudsmötet, alltså själva årskonferensen, behandlas ett inriktningsdokument som pekar framåt mot 2025.

– Vi kommer att jobba i ”bikupor” och ge församlingarnas ombud chans att tycka till om vad SAM som samfund ska fokusera på och sätta ekonomiska resurser till, säger Kjell Larsson.

74562.jpg

Han ser det som en av de viktigaste punkterna på mötet. Under hösten ska han sedan bilda en arbetsgrupp som arbetar vidare med visioner och målsättningar, med sikte på beslut på årskonferensen 2018.

Välkomnar tre nya församlingar

Kjell Larsson gläds över att man i år välkomna tre nya församlingar till samfundet, från Lammhult, Korsberga och Sollentuna. Den senare är en arabiskspråkig församling,

Det har bildats flera arabisktalande församlingar i SAM på senaste åren. Totalt finns nu sex sådana och i Gullbranna kommer det bland annat märkas i att ett av bibelstudierna hålls på arabiska och tolkas till svenska.

– Det är också roligt att konstatera att SAM växer, inte med några astronomiska siffror men med cirka 300 medlemmar sedan 2016. Under flera år har vi talat om att ”SAM vill mission”. Det är en stor utmaning, utifrån vår storlek.

– Vi har resurserna, viljan och vi vet vad vi vill, men vi saknar personerna. Så det är ett stort böneämne för oss, säger Kjell Larsson.

Flyktingarbetet viktigt

Arbetet med flyktingar har betytt mycket för många församlingar, berättar han.

– Det är roligt att höra vittnesbörd från många medlemmar som säger att ”nu är ju tron på riktigt, det här arbete gör någonting med oss”.

Kjell Larsson konstaterar att ekumeniken på nationell nivå är god.

– Även om en del hade frågetecken kring påvens besök kan jag konstatera att avtalet mellan de lutherska och den katolska kyrkan är väldigt positivt. Där heter det att man ska söka smmförstånd och se det bästa hos varandra och att presentera kraften i evangeliet. Det är viktiga sanningar, värda att lyfta fram.