Svenska alliansmissionen vill bygga 22-våningshus

Svenska alliansmissionen sonderar möjligheten att få bygga ett 22-våningshöghus vid samfundsexpeditionen i Jönköping. Och dessutom tolv stora fastigheter med lägenheter samt en skola vid Korte­bo gård, intill Vätterstranden.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ingenting är bestämt, men skulle skisserna bli verklighet handlar det om en rejäl satsning på flera hundra miljoner kronor som Svenska alliansmissionen (SAM) kan dra igång med hjälp av investerare utifrån eller i egen regi. Det är i så fall ett av de största bostadsbyggprojekten på initiativ av ett kristet trossamfund.

”Långt ifrån säkert”

Alliansmissionen, med 13 500 medlemmar i drygt 160 församlingar, de flesta i Smålands­regionen, har nyligen lämnat in handlingarna till Jönköpings kommun för att få ett planbesked om det skulle vara möjligt att bygga ut sitt fastighetsbestånd med nya lägenhetshus.

– Det här är en test för att se om det går. Men det är långt ifrån säkert att det blir som på ritningarna. Vi är ett missionssamfund, inte en fastighetsförvaltare. Samtidigt har vi ett uppdrag att förvalta det vi har, och det undersöker vi just nu, säger Kjell Larsson, missions­föreståndare för SAM.

Utöka med 14 våningar

Nu undersöker Alliansmissionen om det skulle gå att bygga till och skapa ett 22-våningshöghus i det kvarter där samfundsexpeditionen finns i centrala Jönköping. Ytterligare 14 våningar skulle i så fall byggas på de redan åtta befintliga.

Strax intill i centrum är det bestämt att ett höghushotell på 22 våningar inom kort ska börja färdigställas, och SAM frågar nu om möjligheten att bygga en andra lika hög ”skrapa” i centrum. På andra delar av samfundets fastighet är tanken att lägga på tre ytterligare våningar.

Det handlar om närmare en fördubbling av samfundets ytor i kvarteret, till drygt 14 000 kvadratmeter.

Dessutom sonderar SAM om det är möjligt att bygga tolv nya lägenhetshus och en ny skola på klassisk alliansmissionsmark vid Kortebo mellan Jönköping och Bankeryd. I kvarteret finns två tiovåningars punkthus och tio fem–sexvåningshus inritade på skisserna med vacker sjöutsikt.

– Det finns en stor efterfrågan på lägenheter i Jönköping, säger Stefan Eriksson, administrativ chef hos SAM.

Värnar kristen friskola

Totalytan i Kortebo rör sig på skisserna om 35 000 kvadratmeter bostäder, och 7 500 kvadratmeter skola. Den nuvarande skolan och andra äldre byggnader på området skulle behöva rivas för att ge plats åt eventuellt nya.

SAM vill i så fall gärna fortsätta hyra ut till Jönköpings kristna skola på området, en fristående högstadie- och gymnasieskola med ekumenisk huvudman.

Hur mycket investeringspengar det handlar om för SAM säger Stefan Eriksson beror på vilken väg man väljer. Om Alliansmissionen ska bygga i egen regi och hyra ut, sälja fastigheterna eller hitta andra vägar – är en öppen fråga, om projektet, eller delar av det, blir av. Generellt är det inte ovanligt att kristna församlingar och samfund i dag tar in investerare utifrån i liknande byggprojekt.

Är syftet helt enkelt att få in mer pengar till Alliansmissionen? Vad ska de i så fall användas till?

– Ska vi utveckla och det ger pengar så ska det omsättas i mission i både Sverige och utomlands. Det är det uppdrag vi har som samfund. Men nu får vi först se vad kommunen säger, uppger missionsföreståndare Kjell Larsson.

Debatt