"Svenska kyrkan borde skänka en medeltidskyrka till katolikerna"

I och med reformationen förlorade katolska kyrkan alla sina kyrkobyggnader i Sverige. 500 år senare är det dags att ge tillbaka någon kyrkobyggnaderna som en ”kärleksgåva”, det anser kyrkopolitikern Bertil Murray.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

När påve Franciskus och Lutherska världsförbundet möttes i Lund för att uppmärksamma reformationsåret och samtidigt ta ett historiskt steg på vägen mot kristen enhet föddes en idé hos den svenskkyrklige prästen och kyrkomötesledamoten Bertil Murray, Frimodig kyrka.

– Det slog mig: tänk om man kunde göra något mer och gå längre. Att ge bort en medeltida kyrka till Stockholms katolska stift skulle vara ett sätt för Svenska kyrkan att säga till sin systerkyrka: "Vi vill närma oss varandra", berättar han för Dagen.

"En kärleksgåva"

I en motion till höstens kyrkomöte föreslår Bertil Murray att Svenska kyrkan ska undersöka möjligheten att skänka en medeltida kyrka till Stockholms katolska stift.

– Det ska inte vara ett kyrkorum som ligger otillgängligt och som skulle avyttras i alla fall. Nej, det borde vara ett kyrkorum som en katolsk församling kan ha stor glädje av.

– Visst skulle det vara jobbigt att lämna ifrån sig en kyrka som betyder mycket för oss och som är djupt förankrad i vår tradition. Men om man har ett kärleksfullt band till någon vill man ge det finaste man har. Kyrkan skulle vara en kärleksgåva.

Han vet inte om Stockholms katolska stift är intresserad av en sådan gåva.

– Det skulle ju kunna vara så att de säger nej. Men bara att lyfta frågan är en gest i sig. En gest av omtanke och vilja att närma sig varandra.

"Hur djup är vår kärlek?"

Alla Svenska kyrkans medeltida kyrkor och katedraler är byggda och invigda som katolska kyrkor. Men vid reformationen försvann den romersk-katolska närvaron från Sverige. Fram till 1873 var det förbjudet för en svensk medborgare att vara katolik.

– Den katolska historien i vårt land har varit bruten under så lång tid att alla deras kyrkorum i dag är nyskapade. Det saknas en kontinuitet tillbaka. Därför skulle detta vara att erbjuda en återkoppling till den egna historien, säger Bertil Murray.

– Svenska kyrkan får ställa sig fråga: "Hur djupt grundad är vår kärlek till vår systerkyrka?"