Svenska kyrkan bryter samarbete med G4S

Svenska kyrkan i Umeå ska inte längre anlita säkerhetsföretaget G4S. Skälet är att företaget även ansvarar för bevakningen av israeliska bosättningar på Västbanken och fängelser dit palestinier förs.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Lisa Tegby, kyrkoherde i Umeå, säger till Sveriges Radio Studio Ett att hon anser att de har stöd för sitt agerande eftersom en FN-rapport, som kom i oktober förra året, uppmanar till bojkott av företag som drar ekonomisk nytta av bosättningarna på Västbanken.

- När vi fick klart för oss att G4S är med och bevakar illegala bosättningar och fängelser på Västbaken och finns vid checkpoints vid den illegala muren så bestämde vi att vi ville dra oss ur detta och vi kommer att så fort det är möjligt lämna vårt avtal med G4S.

Men Fredrik Malm, folkpartistisk riksdagsledamot, har svårt att förstå varför just det dansk-brittiska säkerhetsföretagets aktiviteter i Israel och på Västbanken ska få sådana långtgående konsekvenser.

- Om man går in på G4S:s hemsida så kan man se att de har verksamheter i Saudiarabien, Bahrain, Yemen, Kina och en massa andra länder. Det har Svenska kyrkan aldrig någonsin reagerat över utan man reagerar endast när staten Israel är förövare. Det som förvånar mig är den här närmast totala fixeringen som finns hos Svenska kyrkan vid just Israel, säger han.

Lisa Tegby tillbakavisar kritiken och säger att Svenska kyrkan visst bryr sig om andra områden. Däremot konstaterar hon att G4S:s agerande i just Israel fick upp deras ögon för företaget och att det faktum att G4S även finns i andra länder som ofta kopplas samman med brott mot de mänskliga rättigheterna bara förstärker bilden.

- Jag säger inte nej till Israel som en demokratisk stat, men jag säger nej, och ropar högt, när Israel överträder mänskliga rättigheter på Västbanken, likaväl som jag säger nej, och ropar högt, över det som händer i Syrien, eller på sina håll i Kina eller det som hände i Sydafrika.

Adam Mynott, kommunikationschef på G4S:s internationella kontor i London, säger enligt Sveriges Radio Studio Ett att G4S arbetar för att ta sig ur kontrakten man har på Västbanken och att de kommer att ha lämnat Västbanken helt 2015 eftersom kunderna inte lever upp till företagets etiska riktlinjer. Han beklagar samtidigt att Svenska kyrkan i Umeå nu väljer att avbryta samarbetet.

Lilla Erstagården