Svenska kyrkan tveksamma till S-förslag om förskolan

– Jag förstår inte hur det skulle kunna genomföras. Så kommenterar Peter Ekman på Svenska kyrkans kansli i Uppsala Socialdemokraternas förslag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Svenska kyrkan är en av de större aktörerna bland förskolorna, det går cirka 4 000 barn i kyrkans omkring 100 förskolor över landet. Att förskolorna lyder under samma skollag som övriga skolor är ingen nyhet och hittills har det inte varit något problem att hantera.

Ingen form av konfessionella inslag

Enkelt uttryckt är det undervisningen, eller lektionen som ska vara fri från religiös påverkan och detta gäller också i förskolan även om det inte är lektioner i vanlig mening.

Men S-förslaget handlar om att skolan inte får anordna någon form av konfessionella inslag.

– Jag har svårt att se hur det skulle vara möjligt att genomföra ett sådant beslut, utifrån vad jag kan om Europakonventionen. I så fall måste man ha samma linje över hela Europa, säger Peter Ekman på Svenska kyrkans kansli.

"Innebär problem för kommuner"

Peter Ekman är handläggare för barn- och ungdomsfrågor för Svenska kyrkan centralt. Inom kyrkokansliet har frågan inte diskuterats ytterligare. Men under veckan kommer han att träffa ett antal förskolechefer från hela landet och då räknar han med att frågan kommer upp. Peter Ekman konstaterar också att förslaget skulle skapa ett stort problem för många kommuner att skaffa nya förskoleplatser.

"Förskolecheferna kommer reagera"

Han menar att Svenska kyrkan i dag uppträder ansvarsfullt. Man följer lagen, jobbar med Barnkonventionen, tar emot alla barn och drivs inte av vinstintresse. Om lagarna ändras får man se då hur man ska göra. Men han tror att förskolecheferna säkert kommer att reagera på något sätt.

Läs fler artiklar om religiösa inslag i skolan

Alla tidigare artiklar