Sverige kristna råd välkomnar satsningen

På Sveriges kristna råd arbetar man också för att komplettera skolans sexualundervisning med ett kristet perspektiv.Direktor Björn Cedersjö välkomnar allt kristet undervisningsmaterial som kan användas.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

RFSU:s undervisningsmaterial om sex och samlevnad väckte starka reaktioner när det presenterades för drygt ett år sedan. Flera kristna debattörer reagerade på att ungdomar uppmuntrades att experimentera med sin sexualitet, samtidigt som väldigt lite sades om trohet och långvariga relationer.

”Det finns material”

Sveriges kristna råd uppmanades att ta fram material till skolorna som kunde ge en fördjupad sex- och samlevnadsundervisning. Direktor Björn Cedersjö har arbetat med frågan, och har samlat in den undervisning i ämnet som i dag finns hos kyrkor och kristna ungdomsförbund.

– Det handlar om att se om det finns material som kan ställas till förfogande för skolorna, säger han.

Björn Cedersjö har inte fått någon information om det arbete som Nätverket för samlevnad och sexualitet gör, men är öppen för att ta del av även det materialet.

– Jag tar gärna emot alla material som har producerats och som anses vara uttryck för kristna synsätt, och så får vi se om något eller några av dem kan rekommenderas särskilt i skolornas sammanhang, säger han.

Ett möte med RFSU

Nästa steg för Sveriges kristna råd är att arrangera ett möte mellan kyrkorna och RFSU. Hur det samtalet kring undervisning och sexual- och samlevnadsfrågor ska arrangeras är dock inte klarlagt i dagsläget.

– Vår styrelse har beslutat att bjuda in RFSU till träff. Det pågår just nu samtal inom SKR kring hur det bästa sättet är att genomföra mötet, säger Björn Cedersjö.

Elisabeth Leidö, rektor på Sävsjö kristna skola, välkomnar satsningen på kristet undervisningsmaterial.

– Det behövs för att komplettera det som vräks ut från annat håll, som RFSU. Det är bra att några gått samman för något som står mer i linje med våra värderingar, säger hon.

Är det ett problem i dag att hitta bra material?

– Ja, det tycker jag.

Lilla Erstagården