Sverige kristna råd välkomnar satsningen

På Sveriges kristna råd arbetar man också för att komplettera skolans sexualundervisning med ett kristet perspektiv.Direktor Björn Cedersjö välkomnar allt kristet undervisningsmaterial som kan användas.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs artikeln!