Sverigebönen: Låt nationaldagen bli en bönedag

"Sverigebönen" - bönesamlingar under nationaldagen - har blivit en tradition på många platser i landet. Förra året deltog 166 kommuner, och förhoppningen i år är att ännu fler ska finnas med i bön för Sverige.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Nätverket "Sverigebönen" är ett allkristet nätverk av regionala samordnare. Sedan flera år tillbaka samordnar man bönesamlingar, och inspirerar till bön för Sverige under nationaldagen den 6 juni.

På sin hemsida beskriver man visionen: "En allkristen bönesamling på nationaldagen den 6 juni i alla kommuner i Sverige".

Förra året fanns 166 kommuner med, och det anordnades 216 olika bönesamlingar. Målet är att alla 290 kommuner skall finnas med. Bönen skall vara allkristen och "omfatta alla som vill vara med och delta i bön till Gud och för vårt land", skriver Sverigebönen på sin hemsida. I dagsläget fins 92 bönemöten i 80 kommuner registrerade på Sverigebönens hemsida.

I ledningsgruppen för Sverigebönen finns olika samfund representerade. Man har också en referensgrupp, och där återfinns många kända kristna profiler, andra Liselotte J. Andersson, Anders Blåberg, Sten-Gunnar Hedin, Stefan Gustavsson, Anders Sjöberg, Stanley Sjöberg, Annelie Enochson och Tuve Skånberg.