Sveriges kristna råd: Juluppropet fortsätter tills lagen försvinner

Namninsamlingen är över. Men juluppropet ska fortsätta. Det meddelar Sveriges kristna råd, som kommer att använda sig av namnet i sitt fortsatta påverkansarbete så länge den tillfälliga migrationslagen finns kvar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Julen är sedan länge förbi. Men juluppropet lever än. Styrelsen för Sveriges kristna råd beslutade i går att fortsätta jobba med de tre krav som de lade fram i juluppropet. De kommer också att använda sig av namnet fram till sommaren 2019, om det behövs.

Jobba i sociala medier

Tanken är att den kyrkliga protesten kommer att finnas kvar lika länge som den tillfälliga migrationslagen den vänder sig mot.

Björn Cedersjö är direktor för kyrka och samhälle på SKR.

På vilket sätt kommer juluppropet att fortsätta?

– De tre punkterna vi framfört till regeringen kommer vi fortsätta att driva och stå för så länge som det behövs. Exakt hur har vi inte bestämt än, men vi kommer exempelvis att skriva debattartiklar, jobba i sociala medier och även göra något evenemang i Almedalen.

Avklarad namninsamling

Namninsamlingen, som drog igång strax före jul och kom upp i cirka 80 000 namn, är dock avklarad.

Men vad är juluppropet om det inte är namninsamlingen?

– Juluppropet är en kampanj för en human flyktingpolitik som vi uttrycker genom våra resonemang och våra tre krav. Och juluppropet kommer att fortsätta så länge vi behöver, för att få de här tre sakerna genomförda. Ett av redskapen var namninsamlingen.

– Men kampanjens syfte är inte att samla namn, utan att få en förändring på lagstiftningen.

Starkt engagemang

Björn Cedersjö säger att engagemanget för flyktingfrågor är starkt i församlingarna, inte minst situationen för ensamkommande flyktingbarn. Att SKR nu fortsättningsvis kommer att arbeta för en humanare flyktingpolitik menar han är väl förankrat i samfunden.

– Vi gör detta på kyrkornas uppdrag.

En kritik som riktades mot juluppropet var att kyrkorna blivit för politiska. Ser du något problem med att kyrkor på ett så här konkret sätt vill påverka politiken?

– När vi som kyrkor framför det som vi uppfattar vara en human människosyn kommer det att få politiska konsekvenser. Våra värderingar måste ta sig uttryck i konkret handling, säger Björn Cedersjö.

– Sedan leder det till krav på politiken, men där agerar vi inte partipolitiskt, utan vi för fram en kristen människosyn och det får vissa konsekvenser.

Björn Cedersjö är medveten om att kritiken att kyrkorna är för politiska troligtvis kommer att fortsätta komma, men det är något som SKR helt enkelt får leva med.

– Vår grunduppgift är inte att ta partipolitisk ställning, utan att värna människors okränkbara värde.

Samtidigt finns de som vill att politiken ska dra åt andra hållet, med tuffare regler kring migration. Varför ska politiker lyssna på kyrkorna och inte på andra?

– Jag tror att politiker vill bygga ett gott samhälle, och då måste de fråga sig: hur bygger vi ett samhälle som är människovärdigt? De kommer att landa i olika slutsatser, och kyrkans roll är inte att följa någon slags folkopinion, utan stå för en god människosyn i Kristus anda.

Fler artiklar om Sveriges nya asylpolitik

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Juluppropets krav

Ge alla som beviljas asyl rätt till familjeliv­.

Undanröj praktiska hinder mot familjeåterförening­.

Ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro.

Statsministeromröstning