Svidande kritik mot ny kyrkohandbok

Nästa år är det meningen att en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan ska träda i kraft. Kyrkohandboken styr bland annat hur musik och texter i gudstjänster och mässor ska vara utformade. Men förslaget får svidande kritik av Kungl. Musikaliska Akademien som är en av remissinstanserna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

2006 beslutade Svenska kyrkans kyrkostyrelse att Den svenska kyrkohandboken från 1986 skulle ses över, bland annat för att få ett mer inklusivt språk. Arbetet har nu kommit så långt att det finns ett färdigt förslag som under det gångna kyrkoåret prövats av ett brett urval av församlingar i alla stift. Parallellt har ett antal remissinstanser ombetts att yttra sig, varav Kungl. Musikaliska Akademien är en. Akademien skräder inte orden i sitt fem sidor långa remis­svar.

Såväl arbetsprocessen som det färdiga förslaget får hård kritik som sammanfattas i följande tre punkter:

De processer som lett fram till Kyrkohandboksförslaget kan inte anses som acceptabla, varken ur vetenskaplig, musikalisk eller kulturell synvinkel.

Vården av det befintliga kultur­arvet har inte skett med tillräcklig vetenskaplig och konstnärlig omsorg.

Kyrkohandsboksförslaget stänger dörren för musikaliskt nyskapande.

– Det känns som förslaget är präglat av stor tidsnöd. Det är svårt att förstå varför det måste vara så bråttom, säger Tomas Löndahl, ständig sekreterare i Kungl. Musikaliska Akademien.

Kyrkohandboken formar en stor del av innehållet i Svenska kyrkans gudstjänstliv och just därför tycker Kungl. Musikaliska Akademien att det nya förslaget är så allvarligt.

”Vill man använda annan musik måste man fira huvudgudstjänsten enligt annan ordning eller inhämta dispens från Domkapitlet”, skriver de i sitt remissvar.

– Det är inte så att församlingarna kan välja. Jag vet ställen där man provat de här sakerna och de går inte att genomföra. Prästen får till exempel en roll som solist, säger Tomas Löndahl.

Kungl. Musikaliska Akademien beskriver processen som sluten och Akademien ifrågasätter varför inte fler musiksakkunniga varit involverade i arbetet. Dessutom saknas så gott som alla som utbildar kyrkomusiker bland remissinstanserna.

2015 är det tänkt att den nya kyrkohandboken ska börja användas och den har redan varit ute på ett års provanvändning i utvalda församlingar, går det verkligen att stoppa förslaget?

– Det vet inte vi. Vi har ombetts att svara och det har vi gjort nu. Vi har haft en arbetsgrupp som jobbat i många månader och detta är Akademiens ärliga uppfattning.

– Vi är bekymrade över utvecklingen och tycker att kyrkan är värd ett bättre förslag och därför är vi tydliga i vår kritik, säger Tomas Löndahl.

Musiken är av stor betydelse för Svenska kyrkans gudstjänster. Hur dessa ska vara utformade när det gäller vilken text och musik som används styrs av Kyrkohandboken. 2015 är det tänkt att en rejält uppdaterad version av handboken ska komma ut.

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar