”Synen på alkohol allt mer liberal inom kyrkan”

Det är en känslig fråga inom kyrkan – ska vi sluta servera nattvardsvin med alkohol, får det drickas öl på minnesstunder i kyrkans lokaler och hur gör vi med kyrkans personalfester? Ett tabu som organisationen Vita nykter nu vill bryta.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

De flesta personer blir väldigt obekväma när frågan kommer upp, förklarar Anette Kyhlström, verksamhetsansvarig för Vita nykter. När hon föreslår alkoholcertifiering tror många felaktigt att det handlar om medlemmars eller anställdas personliga alkoholkonsumtion. Hon får snabbt förklara att det innebär en certifiering av kyrkolokalerna som garanteras alkoholfria. Dessutom ska alla tjänstgörande vara nyktra och inte ha konsumerat alkohol dagen innan man är i tjänst för att inte riskera att lukta alkohol.

–  Vi certifierar inte människor utan lokaler. Det handlar om ett diakonalt förhållningssätt. Vi behöver alkoholfria zoner och alkoholfria gemenskaper i Sverige. Det finns inte så många sådana i dag, säger Anette Kyhlström.

Vita nykter förklarar hur oerhört vanligt det är att människor i vårt samhälle själva lider av missbruk, eller är i riskzonen för missbruk. Totalt handlar det om runt en miljon människor. Runt dem finns anhöriga som också berörs, varav 400 000 barn – som ofta kallas ”glömda barn”.

– Det är var femte barn. Det är naivt att tänka att dessa personer inte finns med i våra barn- och ungdomsverksamheter. Ett ”glömt barn” kan reagera negativt bara av att man öppnar en burk och det pyser. Och jag vet konfirmander som inte klarat av att gå fram och ta nattvard. Många kyrkor erbjuder dubbla kalkar men bara alkohollukten från den ena kalken har gjort att människor gått därifrån. Det skapar ångest för många.

Enligt Vita nykter blir det allt vanligare att det serveras alkohol på kyrkliga sammankomster. I vissa sammanhang visas det öppet, i andra hålls det hemligt.

Vanligare med alkohol

Kravet på alkoholfritt vid all extern uthyrning av kyrkans lokaler, vilket skulle kunna påverka antalet uthyrningar, har fått många att tveka inför certifieringen.

I höstas blev Missionskyrkan i Hudiksvall (Equmeniakyrkan) alkoholcertifierad. Och när kyrkan erbjöd sina lokaler vid en 50-årsfest var arrangören inte intresserad när denne fick höra talas om alkoholförbudet. I övrigt har dock verksamheten inte påverkats i större utsträckning.

– För oss var beslutet ganska självklart att vi ska vara nyktra. Det enda som kom upp för diskussion var lättöl på minnesstunder. Men vi tänker att det är ju så gott som alkoholfritt så det serverar vi fortfarande, säger Anna-Karin Holmberg, pastor i kyrkan.

– Sedan kan man fundera på om certifieringen verkligen är nödvändig. Men vi har märkt att det varit positivt med tydlighet gentemot dem som inte känner till vår församling.

”En praktisk fråga”

I Betlehemskyrkan i Stockholm (EFS) serverar man inte alkohol i den egna verksamheten, och därför använder man även avalkoholiserat vin vid sina nattvardsmässor. Däremot finns inget förbud när det gäller uthyrning av vissa utrymmen i kyrkans lokaler.

Men Mark Carlsson, präst i församlingen, tror inte heller att ett alkoholförbud skulle påverka uthyrningen alltför mycket.

– Kanske skulle några välja bort oss vid fester, men det är inte därför vi tillåter alkohol vid uthyrning. För oss är det mer en icke-fråga. Företag som hyr våra kontorsutrymmen exempelvis har ingen direkt påverkan på vår verksamhet.

Mark Carlsson håller med om att alkoholfrågan blivit mer liberal. Däremot menar han att frågan ändå diskuteras och att det kan finnas åsiktsskillnader bland medlemmarna i församlingen.

– Bruk av alkohol är inte en principiell fråga om rätt eller fel – vin används ju frekvent i Bibeln – utan en praktisk fråga om hur man hanterar ett område som är problematiskt för många människor, menar Mark Carlsson.

Fakta:

Fakta: Alkoholcertifiering

Certifieringen har funnits i åtta år. Organisationen Vita nykter administrerar certifieringen.

Hittills har ett 80-tal kyrkor certifierats.

Att certifiera sin lokal kostar 1  000 kronor för fem år eller 250 kronor per år. Man får då dekaler (bilden nedan) och certifikat som man kan sätta upp i lokalen som visar på certifieringen.

Certifieringen exkluderar inte gäster som är påverkade av alkohol.

Krav för certifiering:

Lokalen är alltid alkoholfri, även vid uthyrning.

Alla drycker är alkoholfria.

Nattvarden i lokalen­ är helt alkoholfri.

De som tjänstgör i lokalen är nyktra och luktar inte alkohol.