Täbyförsamling lämnar Filadelfia Stockholm

Grindtorpskyrkan i Täby – som är en del av Filadelfia Stockholm – lämnar storförsamlingen och bildar eget. Det har beslutats efter en längre tids diskussioner och en samling i september där 80 procent av de röstande sa ja till att bilda en självständig församling.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Som skäl anges viljan att kunna utforma verksamheten utan att vara styrd av vad som beslutas på central nivå, och har alltså inget att göra med den senaste tidens diskussion kring medlemsskap och dopsyn.

– Det är en önskan som funnits länge och församlingen har hela tiden sett sig som självständig även om vi formellt utgjort en enhet i Filadelfia Stockholm, säger Jan Sternegård, vice föreståndare i Grindtorpskyrkan.

Tveksam till processen

Filadelfias ledning ställer sig dock tveksam till processen som föregått beslutet. Från centralt håll har man de senaste åren arbetat för att samordna enheterna kring gemensamma predikoteman och kampanjer.

– Jag har förståelse för deras önskan att bilda egen församling. Det som bekymrar oss är att i processen har bägge pastorerna valt att lämna gruppen. Vi ser en delad församlingsgrupp och det har skapat en olycklig situation, säger Niklas Piensoho, föreståndare för Filadelfia Stockholm.

Han betonar att så sent som för ett år sedan var röstetalen annorlunda, med en knapp majoritet som då ville fortsätta att tillhöra Filadelfia. Tidigare har bland annat Skärgårdskyrkan på Värmdö bildat egen församling, men enligt Piensoho skedde detta efter att hela församlingen enats om ett sådant beslut.

– I Täby är det mer delat och många har uttryckt att man känt en stark trygghet i kopplingen till Filadelfia. Det gör att vi måste få prata igenom detta innan vi fattar några beslut om att exempelvis lämna ifrån oss byggnaden, säger Niklas Piensoho.

Men resonemanget ifrågasätts av Elisabeth Stjernstoft, ordförande i Grindtorpkyrkan.

– Man måste ha respekt för den demokratiska processen och viljan som uttryckts av över åttio procent av de som röstat i församlingen, trots att pastorerna inte önskade detta. Vi vill se ett fortsatt gott samarbete med Filadelfia, men inte att vara organisatoriskt kopplade dit.

Byggnadsfrågan inte klar

En nöt att knäcka i processen är som sagt byggnadsfrågan. Filadelfia Stockholm står nämligen som ägare till lokalen i Täby, och att överlåta denna till den självständiga församlingen i Täby har man hittills inte velat. Man har dock meddelat att den fristående församling som nu bildas även i fortsättningen ska få mötas och ha samlingar i lokalerna.

– Men församlingsmedlemmarna i Täby har ju själva betalat fastigheten och då borde det också vara rimligt att den lokala församlingsgruppen också får vara formell ägare till fastigheten. Vår förhoppning är att frågan ska lösas på ett bra sätt, säger Jan Sternegård.

Problematiskt överta lokalen

Men att den grupp som vill bilda en självständig enhet önskar att få ta över lokalen menar Niklas Piensoho är problematiskt.

– Vi är en församling med ett antal kyrkolokaler runtom i Storstockholm. Dessa äger vi tillsammans och ingen har större rätt till dem än någon annan. Om vi resonerade på det sättet skulle den som gett mest i kollekten ha mest att säga till om och så fungerar det ju inte, säger han.