07 maj 2021

En tidning på kristen grundKristian Lundberg

Guds kärlek är villkorslös.

Vi är delar av samma mänsklighet.