Merzek Botros

Merzek Botros är pastor för den arabisktalande gruppen i Centrumkyrkan, Sundbyberg.