08 december 2021

En tidning på kristen grundMerzek Botros

Merzek Botros är pastor för den arabisktalande gruppen i Centrumkyrkan, Sundbyberg.