Teolog: Han tolkar Bibeln som apartheidförespråkarna

När SD-ledaren Mattias Karlsson tolkar Bibeln göra han det i samma tradition som de kristna sydafrikaner som försvarade apartheid. Det menar teologen Rikard Roitto.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Det är när Sverigedemokraternas nuvarande partiledare tolkar bibeltexten om Babels torn som teologen Rikard Roitto studsar till. Mattias Karlssons kommentar till språkförbistringarna är att Gud såg uppdelningen i olika folk som något gott.

- Den berättelsen var en nyckelberättelse för boernas apartheidsystem, svarar Rikard Roitto, lärare vid Teologiska Högskolan Stockholm.

- Så det är viktigt att veta att Mattias Karlsson inte är den första som tolkat Bibeln på det här sättet.

Rikard Roitto menar dock att Mattias Karlssons analys bygger på en lösryckt läsning av texten, själv vill han sätta in den i ett större sammanhang. Babels torn är tredje berättelsen i Bibeln där människan försöker att bli som Gud, först är det vid Edens lustgård, sedan berättelsen om Noa och sist berättelsen om Babels torn.

Det slutar i de tre fallen i förvisning från Edens lustgård, en världsvid översvämning samt språkförbistring människor emellan.

- I Bibeln framställs inte det här som något eftersträvansvärt, det här är inget som Gud gör av glädje, säger Rikard Roitto.

Senare i Bibeln växer en annan bild fram, exempelvis under pingstdagen, då lärjungarna börjar tala tungotal och på så sätt går emot "Babel torn-tillståndet", som Rikard Roitto uttrycker det.

- Då framträder bilden att kyrkan är en gemenskap som överskrider de etniska och språkliga gränserna, säger han.

Rikard Roitto tycker också att det är lustigt när Mattias Karlsson citerar Apostlagärningarna om att Gud har fastställt gränser för alla folk (Apg 17:26), eftersom det är en bibeltext som skrevs långt före Sverige existerade.

- Då var det några stammar som sprang omkring med stenåldersyxor här uppe. Föreställningen om en svensk identitet kom först med Gustav Vasa, så hans bibeltolkning är väldigt historielös. Att plocka en sådan vers och sedan påstå att gränser och folkslag skulle vara eviga, det är löjligt.

Anser du att han plockar de citat som passar honom?

- Ja, precis. Samtidigt är det viktigt att säga att det finns problematiska bibeltexter, det finns etnocentriska bibeltexter. I många kyrkosamfund kan det vara svårt att ta de där orden i sin mun. Men det viktiga är att sedan finns det bibeltexter som gör upp med den bilden.

Men som teolog, är det inte bra att politiker uttolkar Bibeln?

- Jo, det kan det vara. Men oavsett ideologisk hemvist vore det bra att i så fall stämma av med någon som kan något om Bibeln. Man kan inte förbjuda politiker att göra bibelutläggningar, men om de är dåliga måste man också få säga till. Problemet är att den här är så fruktansvärt dålig.

Rikard Roitto anser att Mattias Karlsson börjar sin bibelläsning utifrån en felaktig premiss, där han utgår från en svensk folkkyrkotanke där kyrka och stat hänger ihop. Enligt honom finns dock ingen sådan koppling i Nya testamentet, där kristendomen i stället framställs som en rörelse i opposition som snarare spränger etniska och kulturella gränser.

- Där har kyrkan ingen identifikation med någon stat eller nation, det missar han helt.