Teolog: Inget stöd för SD-politik i Bibeln

Det går att hitta flera exempel på rasism i det manifest som Sverigedemokraterna gick till val på. Det menar teologen Susanne Wigorts Yngvesson, lärare på Teologiska högskolan Stockholm (THS).

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Vår unika kultur, vårt kulturarv, vår identitet. Sättet som Sverigedemokraterna formulerade sig på i sitt valmanifest inför valet var rasistiskt. Det menar teologen Susanne Wigorts Yngvesson, som studerat hur SD själva väljer att formulera sig om exempelvis Sverige och svenskhet.

– De föreställer sig en kultur som är homogen och oföränderlig, säger hon, om de beskrivningar som SD använder sig av.

Blev överraskad av språket

Hon berättar att hon själv blev överraskad när hon studerade de politiska texterna, hon trodde att SD skulle vara mer polerade med sitt språk än de är.

– Jag trodde de hade rättat sitt språk efter det som var mer politiskt korrekt, säger hon.

Susanne Wigorts Yngvesson drar slutsatsen att SD:s människosyn inte avskräcker väljare, och hänvisade också till undersökningar där det tydligt framgår att långt mer än 13 procent (SD:s valresultat) av svenskarna vill se en minskad invandring.

Står inte på teologisk grund

Susanne Wigorts Yngvesson var en av talarna då Teologiska högskolan i Stockholm tog sig an ämnet Sverigedemokraterna och teologi. En röd tråd som gick genom seminariet var att SD inte står på god teologisk grund för sin politik.

Bibelvetaren Rikard Roitto höll exempelvis en föreläsning utifrån Bibelns syn på nationalism.

– Jag ska inte ljuga, började han.

För i Bibeln finns det nämligen en grogrund för nationalistiska tankar, hämtade från Gamla testamentet och hur Israel väljs ut som folk av Gud och hur de ska leva avskilt och inte beblanda sig med andra folk, menar han.

Varken jude eller grek

Men, resonerar Rikard Roitto vidare, trots att det finns etnocentriska bibeltexter så finns det samtidigt en problematisering, en dialog texterna emellan.

Och väl framme vid Nya testamentet, då är man varken jude eller grek, enligt Paulus välkända formulering. Kristendom är till sitt väsen inte nationell, utan universell.

Finns det några argument för Sverigedemokraternas politik i Bibeln?

– Nej, den nytestamentliga kristendomen lever i ett motsatsförhållande till stater.

Men utifrån GT:s texter finns väl ett visst stöd för nationalism?

– Ja, men då måste man säga att man är Israel. Annars krävs det många tankevolter.

Rikard Roitto menar att även GT är väldigt mångfacetterad när det gäller frågor som rör nation och folk.Jacob Zetterman

Lilla Erstagården