23 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Teologer drog igång debatt om Adam och Eva

Var Adam och Eva verkliga personer, eller är Bibelns berättelse om de två första människorna en myt? I helgen brakade debatten loss mellan svenska teologer.

Det var EFK-pastorn Stefan Swärd som startade debatten. Han avslutade i torsdags en ledartext i Världen i dag med påståendet att ett teologiskt seminarium som lär ut att berättelsen om Adam och Eva som en myt "är präglade av liberalteologi", och den som är bibeltroende kan inte ge stöd till ett sådant påstående.

Påståendet väckte genast viss uppmärksamhet och därför återkom Stefan Swärd i ämnet på sin blogg för att förklara sig.

Där skriver han:

– Bibeln är inte till för att kritiskt granskas, den är till för att åtlydas, för den innehåller Jesu ord som vi ska lyda. Vetenskapen är inte ställd över Bibeln, Bibeln står över vetenskapen. Den mänskliga vetenskapen förändras ständigt, och många frågor kan den inte alls besvara. Bibeln är uppenbarelsen från Gud, som vet allt.

Centralt för kristen tro

Han beskriver att synen på Adam och Eva är en vattendelare mellan liberalteologi och evangelikalism, och tar man bort deras historicitet finns ingen kristen tro kvar. För utan Adam och Eva blir inte syndafallet en historisk händelse, och utan syndafallet finns det ingen förklaring till hur synden och ondskan kommit in i världen, vilket i förlängningen innebär att Jesus inte behövde dö för våra synder.

– Detta menar jag är centralt i kristen tro, menar Stefan Swärd.

De som inte håller med

Han får både medhåll och mothugg bland teologer som gett sig in i debatten. Den som främst går till motangrepp mot Swärds sett att argumentera är David Willgren, doktor i GT:s exegetik, och lärare på pastorsutbildningen ALT.

Framförallt vänder han sig emot åsikten att det bara bör få finnas en tolkning av Bibelns berättelse om Adam och Eva, och att det är den som ska läras ut på svenska pastorsutbildningar. Han tar upp flera teologer, även evangelikala, som inte skriver under på att Adam och Eva ska ses som historiska personer.

– Vad gör vi med alla de stora tänkare genom tiderna som haft en syn på 1:a Mosebok som enligt ditt sätt att resonera inte är förenligt med kristen tro, undrar David Willgren retoriskt.

Själv för han fram åsikten att som bibellärare ska man lära ut olika tolkningar, och att ett teologiskt lärosäte inte har till uppgift att slå fast att en tolkning är den enda rätta.

– En teologisk pastorsutbildning kan aldrig ha som mål att servera färdiga slutsatser på löpande band, utan bör snarare jobba för att väcka en nyfikenhet inför skriften, skriver David Willgren i ett inlägg på Stefan Swärds blogg.

Gör inte historiskt anspråk

Han poängterar att det är viktigt att låta olika tolkningstraditioner få finnas sida vid sida. Men till slut, eftersom han fått en del frågor om det, berättar han hur han själv tolkar Första Mosebokens text om Adam och Eva. Och han landar i att bibelberättelsen om skapelsen inte gör anspråk på att vara ett historiskt fenomen, utan är skriven som en mytologisk förklaring. Willgren landar i att det absolut går att vara trogen bibeltexten, även om man inte ser Adam och Eva som historiska personer.

I skrivande stund pågår debatten för fullt, såväl på Stefan Swärds blogg som i flera sociala medier.

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar