Teologisk högskola: Reformationen är inte avslutad ännu

Samtidigt som påve Franciskus besöker Sverige finns det röster som anser att reformationen inte alls är över.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Med start 1 november i en europeisk ledarskapskonferens anordnar Ledarskapsinstitutet vid Skandinavisk teologisk högskola (STH) ett tvåårigt firande som går under namnet Re-Formation.

– Reformationen är inte bara historia, säger Anders Gerdmar, rektor på STH och den som leder firandet.

– Vi tror att Gud vill att hela kristenheten återvänder till originalet, apostolisk kristendom. Det betyder en kristendom som bygger på Guds Ord och som gör Jesu gärningar i dag, säger han.

Kritisk till påvens besök

Anders Gerdmar är kritisk till höstens påvebesök, som stora delar av kristenheten annars välkomnar.

– Jag håller inte med om det Peter Halldorf med flera hävdar, att reformationen är över. Frågorna kring rättfärdiggörelsen som man tycker sig ha löst är inte lösta egentligen. Om man analyserar de dokument som publicerats inför firandet av reformationen blir det uppenbart.

Han tycker inte att 500 års kyrklig splittring är över, som det hävdas,

– Om rättfärdiggörelsen är man överens om orden men man menar olika saker. Man har inte riktigt gått till botten med de teologiska diskussionerna. Därför är det för tidigt att fira något, säger han.

Andra exempel är den romersk-katolska kyrkans exklusivitetsanspråk, påvens ställning och Maria.

I ett pressmeddelande skriver Anders Gerdmar att om inte Gud får reformera församlingen efter apostoliska principer har han svårt att se en framtid för densamma.

Det känns som en dyster framtidsutsikt?

– Det finns siffror på hur etablerad kristendom går tillbaka. Jag menar att det finns en väg framåt, men den vägen är en återupprättad apostolisk kristendom. Utan det tror jag det kommer att fortsätta gå utför. Originalreceptet för att bygga levande församlingar, fulla av Jesu kärlek, det tror jag på.

Vad är de största bristerna hos församlingarna?

– Det avgörande är bibeltron. Evangeliet måste förkunnas rent och klart. Den övernaturliga dimensionen är viktig, den helige Ande är lika tillgänglig i dag som under apostolisk tid.

Re-formation

Europeisk ledarkonferens i Uppsala 1–4 november.

Medverkande är Anders Gerdmar, som också är konferensvärd, Bengt Wedemalm, pastor och missionär, Colin Urquhart, rektor för Kingdom Faith Training College, England, Sven Nilsson, pastor, samt Magnus och Terése Axelsson, lovsångs­ledare.

Arrangör är Skandinavisk Teologisk Högskolas Ledarskapsinstitut.

I boken ”Guds ord räcker”, gör Anders Gerdmar en kritisk jämförelse mellan evangelisk och romersk-katolsk tro.

re- formation.se.

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.