Teologiska högskolan i Stockholm får tre miljoner av staten

Teologiska högskolan i Stockholm får sammantaget tre miljoner kronor extra 2018, som fram till 2020 trappas upp till ett påslag på drygt sju miljoner kronor. Det framgår av regeringens budgetproposition som presenterades i dag.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Regeringen vill ge Teologiska Högskolan ett utökat utbildningsuppdrag från 2018, och har tidigare aviserat ett forskningsanslag från 2018 som även kommer att komma THS till del.

– Vi är mycket glada över att regeringen sett vikten av att satsa utökade resurser på utbildning inom teologi och mänskliga rättigheter, säger THS rektor Owe Kennerberg i ett pressmeddelande.

Teologiska högskolan i Stockholm drivs med Equmeniakyrkan som huvudman.

Utbildning för ortodoxa präster

Förra läsåret startade man bland annat ett nytt östkyrkligt program för blivande ortodoxa präster och församlingspedagoger.

– Kyrkorna spelar en nyckelroll i integrationsarbetet, och det är angeläget att församlingarna får präster och ledare som utbildats i Sverige, säger Owe Kennerberg.

 

Läs mer: Nytt hopp om stöd till ortodox prästutbildning

Läs mer: Utbildning av ortodoxa präster står på spel

Läs mer: Därför finns inga pengar till att utbilda ortodoxa präster