21 september 2020

En tidning på kristen grundNyheter

Tidigare biskop kritisk till att Berget blir katolskt

Claes-Bertil Ytterberg, biskop emeritus i Västerås stift, är starkt kritisk till att retreat- och kursgården Berget i Rättvik lämnar Svenska kyrkan och blir katolsk.

I ett brev till katolska kyrkans biskop Anders Arborelius kallar Claes-Bertil Ytterberg övergången för en "stöld". Han inleder brevet med att konstatera att enskilda medlemmar har all rätt att bli katoliker.

"Men att de kollektivt ställer sig under en katolsk biskops tillsyn och räknar med att hela anläggningen skall följa med, och med det hela egendomen, är ganska magstarkt, för att inte säga upprörande. Om de inte förstår detta borde Du som den katolska kyrkans överhuvud i Sverige förstå det. Trosövertygelser kan aldrig berättiga till stöld!"

Claes-Bertil Ytterberg, som var biskop i Västerås stift 1988–2008, skriver också att han länge har stött S:t Davidsgården (Berget består av S:t Davidsgården och Meditationsgården, red anm) som en andlig fristad.

"Stiftelsen må ha all rätt att fatta sina beslut, men om det leder till att S:t Davidsgården glider ur Svenska kyrkan på grund av att personalen beslutat att konvertera är det upprörande ..."

Brevet avslutas med en uppmaning till Anders Arborelius om att han ska undanröja ett hot mot "goda ekumeniska förbindelser".

"Människorna på kommuniteten på S:t David, som jag en gång välsignat, må gå till Rom i frid. Och fortsätta sitt liv annorstädes. Men de kan inte ta S:t Davidsgården med sig som personlig egendom!"

Bergets föreståndare Peder Bergqvist dementerar dock i ett brev till Claes-Bertil Ytterberg att S:t Davidsgården kommer att övergå till katolska kyrkan som egendom.

"Vill med detta endast klargöra att all egendom kommer att kvarstå i Stiftelsen Bergets ägo. Styrelsens och vänföreningens funktion, stiftelsens stadgar kommer inte att förändras. Katolska kyrkan kommer inte att ha något med Bergets materiella resurser att göra. Det är inte heller den form av stöd som vi som kommunitet sökt, utan ett andligt och kyrkorättsligt stöd, en hemort i kyrkan."

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar