Tidigare ledare för Östanbäcks kloster blev katolik

Caesarius Cavallin ledde under många år svenskkyrkliga Östanbäcks kloster. Under pingsthelgen upptogs han i Katolska kyrkan.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

– Jag har insett att jag i min ålderdom, som Petrus, har att låta mig ledas dit jag tidigare inte ville, säger Caesarius Cavallin i en kommentar till Dagen.

Han vill inte ge sig in i någon längre utläggning om hur processen, som avslutades med upptagandet, har sett ut. Han hänvisar i stället till versen i Johannesevangeliet där Jesus säger till Petrus att han som ung spände bältet om sig och gick vart han ville. I samma vers berättar Jesus också för Petrus att han inte kommer att kunna göra det när han blir gammal.

Caesarius Cavallin bor sedan en tid i Danmark och han betonar att hans nya liv "ska kännetecknas av tillbakadragande och stillhet".

Det var under pingsthelgen som Caesarius Cavallin upptogs i Katolska kyrkan vid en ceremoni i Vor Frue klosterkyrka i Åsebakken på Nordsjälland. Vid samma tillfälle upptogs även en annan munk från Östanbäcks kloster utanför Sala.

– Vi förblir bröder i Östanbäcks kloster, fast nu placerade i Danmark, enligt gammal tradition hos oss, både ekumeniskt och internordiskt, säger Caesarius Cavallin.

– Jag måste be om att få vara i fred med min medbroder här under kanske ett år, för att det som nu växer ska få mogna.

Östanbäcks kloster är ett manligt benediktinkloster inom Svenska kyrkan. Vor Frue kloster är också ett benediktinkloster – men inom romersk-katolska kyrkan.

Att Caesarius Cavallin har sökt sig till Danmark är kanske inte så konstigt.

– Här i min mors hemland söker jag stillheten på en väg vidare för den enhet i tro och sakrament, och i uttrycksformernas mångfald som jag tillsammans med Förbundet för kristen enhet, och en bred ström av liknande rörelser i kristenheten, egentligen sedan snart 200 år engagerat mig för.