Tingsrätt sa nej till kravet på samvetsfrihet

Barnmorskan Linda Steen får inget skadestånd efter att ha stämt Södermanlands läns landsting. Hon nekades jobb, efter att ha åberopat samvetsfrihet.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

I fredags, klockan 11.00, kom domen från Nyköpings tingsrätt i det andra uppmärksammade barnmorskefallet som rör samvetsfrihet.

Tingsrätten gick ännu en gång på landstingens linje, i det här fallet Södermanlands läns landsting, och nekade barnmorskan Linda Steen det skadeståndskrav hon ställt.

Bakgrunden är att Linda Steen nekats anställning vid två kvinnokliniker, trots att hon avslutat en utbildning som bekostats av landstinget. Konflikten mellan barnmorskan och landstinget kom när Linda Steen öppet förklarade att hon inte ville medverka vid aborter, på grund av sin kristna övertygelse.

Ombuden besvikna

– Vi tycker att domen är dåligt underbyggd och har ett antal brister, säger Rebecca Ahlstrand, biträdande jurist, och som tillsammans med Ruth Nordström och Jörgen Olsson drivit målet tillsammans med Linda Steen.

Bland annat tycker hon att tingsrätten vare sig tittat på frågan om kontraktsbrott, eller lyssnat på de vittnen som Linda Steen åberopat.

När det gäller de religiösa skälen som angetts, berättar Rebecca Ahlstrand att tingsrätten ansåg att det fanns lagstöd för att inskränka religionsfriheten i det här fallet, med hänvisning till arbetsrätten.

Är ni besvikna?

– Ja, framförallt att domen håller en så dålig kvalitet, säger Rebecca Ahlstrand.

Nu ska den trio som företräder Linda Steen, tillsammans med sin klient, ta sig en funderar och överväga hur de vill gå vidare, exempelvis om de tänker överklaga domen.

Andra samvetsfrihetsfallet

Linda Steens fall är den andra i ordningen, då en barnmorska tar strid mot ett landsting. Den första tvisten var då Ellinor Grimmark år 2013 stämde Region Jönköpings län, efter att ha blivit nobbad ett utlovat jobb efter att ha åberopat samvetsfrihet vid aborter. Bland annat betonade Ellinor Grimmark att det stred mot religionsfriheten att som barnmorska tvingas medverka vid en abort, när man var som troende var övertygad om att det var fel. Landstingets linje var att abort ingår i en barnmorskas arbetsuppgifter, och att det inte är något som går att välja bort.

Tingsrätten i Jönköping avslog Ellinor Grimmarks skadeståndskrav förra året. När ärendet överklagades hamnade det i Arbetsdomstolen, och fallet är inte avgjort än. Grimmarks juridiska ombud, Ruth Nordström, har dock klargjort att om de förlorar är de villiga att dra fallet vidare upp till Europadomstolen, och att målet är att samvetsfrihet ska finnas i Sverige.

Får betala rättegångskostnader

I och med att Linda Steen förlorade i tingsrätten, innebär det också att hon får stå för rättegångskostnaderna på 1,2 miljoner kronor.

– Vi anser att i sådana här fall, när det gäller mänskliga rättigheter, borde man följa praxis och fördela rättegångskostnaderna, säger Rebecca Ahlstrand.

Samma ekonomiska smäll slog också till mot Ellinor Grimmark. För att finansiera hennes rättegångskostnader togs bland annat initiativ till en insamling. Troligtvis kommer det en liknande form av stöd när Linda Steen nu står med stora rättegångskostnader då hon åberopat samvetsfrihet.

– Det finns många människor i Sverige som är med och vill stödja henne, blir nog någon insamling av något slag, säger Rebecca Ahlstrand.

Både Linda Steen och Ellinor Grimmark jobbar i dag som barnmorskor i Norge, där det går att som barnmorska ha samvetsfrihet.

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar