Tingsrättens dom: Grimmark diskriminerades inte

Region Jönköpings län diskriminerade inte barnmorskan Ellinor Grimmark när hon vägrades arbete på flera kvinnokliniker i Jönköpings län. Det slår tingrätten fast. - Det var väldigt väntat. Jag hade faktiskt inte haft något svar om det hade gått bra, säger Ellinor Grimmark till Dagen.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Ellinor Grimmark, som av religiösa skäl vägrar att medverka till aborter, menade bland annat att hennes religionsfrihet hade kränkts när hon inte fick arbete. Men enligt domen i Jönköpings tingsrätt har det inte gått att styrka att hon har utsatts för någon direkt diskriminering.

Och inte heller när det gäller frågan om indirekt diskriminering får Ellinor Grimmark rätt. Tingsrätten skriver att kravet på att samtliga anställda ska vara delaktiga i all verksamhet vid kvinnoklinikerna är berättigat.

Att Ellinor Grimmark bland annat sökte en tjänst vid Värnamo sjukhus – och att hon senare nekades jobbet med hänvisning till att hon offentligt hade tagit avstånd från aborter – var alla parter överens om. Men till skillnad från Ellinor Grimmark anser inte tingsrätten att det handlade om diskriminering.

I motiveringen till domslutet står det att personer med viss religiös övertygelse ska jämföras med personer utan en sådan religiös övertygelse. Tingsrätten menar att sjukhusets krav på att anställda vid kvinnokliniken inte ska ta offentligt avstånd från aborter därmed saknar samband med den påstådda diskrimineringsgrunden, kränkning av religionsfriheten.

"Ellinor Grimmark har alltså inte diskriminerats på grund av sin religion", står det i domen.

- Tingsrätten säger med andra ord att det är okej att inskränka yttrandefriheten genom att sätta upp det villkoret, säger Ellinor Grimmarks juridiska ombud Ruth Nordström, till Dagen.

Ellinor Grimmark hade, med hänvisning till Europakonventionen, även yrkat allmänt skadestånd av Region Jönköpings län eftersom hon ansåg att hennes religions- och samvetsfrihet hade blivit kränkt.

Men tingsrätten hävdar att Ellinor Grimmarks livsåskådning och samvetsbetänkligheter har ett så starkt samband med hennes religiösa tro att det ska bedömas som ett uttryck för hennes trosuppfattning. Därmed menar tingsrätten att det inte går att skilja på rätten till religionsfrihet och rätten till samvetsfrihet.

"Det finns alltså inte anledning för tingsrätten att särskilt pröva om Ellinor Grimmarks samvetsfrihet har kränkts. Tingsrätten anser ... att Ellinor Grimmark har haft tillgång till ett effektivt rättsmedel för den kränkning som hon påstår sig ha blivit utsatt för, nämligen DL" (diskrimineringslagen).

-Det här målet handlar om samvetsfrihet. Trots det väljer tingsrätten att begränsa det till religionsfrihet. Om Ellinor inte hade haft en religiös tro då hade tingsrätten eventuellt prövat samvetsfriheten. Det är ett ytterst märkligt resonemang, säger Ruth Nordström, som menar att tingsrätten har gjort det väldigt lätt för sig genom att inte ta hänsyn till exempelvis Europadomstolens praxis samt frågan om samvetsfrihet.

Samtidigt som Ellinor Grimmark inte är förvånad över beslutet säger hon att hon är väldigt besviken.

- Har vi något rättssystem i Sverige? Varje lag är på min sida och ändå dömer tingsrätten mot mig.

I stället för att få ekonomisk ersättning innebär domslutet också att Ellinor Grimmark ska betala rättegångskostnader på över 900 000 kronor.

Domslutet måste överklagas till Göta hovrätt senast den 3 december. Och enligt Ruth Nordström talar mycket för att så kommer att ske.

- Europadomstolen har ända från början varit vårt mål, säger Ellinor Grimmark till Dagen.

Lär fler artiklar om Ellinor Grimmark

Alla tidigare artiklar

Läs mer om samvetsfrihet

Alla tidigare artiklar

Kommentera artikeln

Du som kommenterar på Dagen.se måste ha ett Facebook-konto och följa våra regler.