Tredje kön på ingång i Tyskland

På fredag blir Tyskland det första landet i Europa att införa en beteckning för ett tredje kön. Det handlar om de personer vars könstillhörighet är osäker och som kan vara födda med både kvinnliga och manliga könsdelar.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Enligt den nya lagen får man avstå från att ange barnets kön vid födslotillfället – något som tidigare krävts inom en vecka.

Tidningen Süddeutche Zeitung kallar den nya lagen för en juridisk revolution och det etikråd som den tyska regeringen anlitat har krävt att ingen ska tvingas välja mellan könsbeteckningen kvinnlig eller manlig.

Oklar implementering

Exakt hur den nya lagen ska implementeras är ännu oklart, men i pass och andra id-handlingar lär det vid sidan av nuvarande beteckningar för man och kvinna också införas bokstaven X för obestämt kön, skriver Svenska Dagbladet.

I Sverige vill Vänsterpartiet tillsammans med Miljöpartiet införa ett tredje kön.