Trosrörelsen närmar sig Sveriges kristna råd

Trosrörelsen kan komma att ta ett halvt steg in i Sveriges kristna råd – som observatörer. När trosrörelsens pastorer möts till predikantdagar i nästa vecka ligger förslaget på bordet för beslut.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sveriges kristna råd, SKR, som samlar 26 trossamfund bland lutherska, frikyrkliga, katolska och ortodoxa kyrkor, fattade för ett år sedan beslut om att bjuda in trosrörelsen som fullvärdig medlem.

Nu är processen inom de cirka 35 trosrörelseförsamlingarna, där Livets ord i Uppsala är den största, framme för beslut. Det sker när samfundets predikantorganisation, Trpo, möts till samtal och årsmöte på Hjälmaregården utanför Örebro, tisd-torsd 25-27 april. Vanligtvis brukar 60-80 pastorer då samlas.

Inget fullt medlemskap

Men något fullt medlemskap i Sveriges kristna råd blir det alltså inte i nuläget. Om pastorerna säger ja till styrelsens förslag nöjer man sig den här gången med att sitta med vid SKR:s möten som observatörer. Åsikterna är delade kring om det är bra att gå med i det nationella ekumeniska rådet eller inte.

– För att ta hänsyn till dem som inte känner sig mogna att ta steget fullt ut, så vill vi göra det som ett observatörsmedlemskap. Därmed får vi alla möjlighet att fortsätta värdera frågan om vi ska gå in fullt - eller gå ur, säger Jan Rosman, pastor från församlingen Agape i Norrköping och styrelseledamot i predikantorganisationen och i Trosrörelsen.

Israelfrågan

– Det är framför allt SKR:s ställningstaganden gentemot Israel, som vi uppfattar det, som orsakar tveksamheten. Vi är en rörelse som tror mycket på vad Gud har sagt angående Israel, och vill att landet blir beskyddat på rättfärdiga grunder.

– Vidare finns andra bibeltroende punkter kring sexualitet med mera, som är skärningspunkter i samhällsdebatten, säger Jan Rosman.

Han själv och styrelsen menar att det är bättre att trosrörelsens församlingar är med i SKR och står upp för det man tänker och tror på.

– SKR vet ju redan vad vi tänker, och har ändå bjudit in oss. Vi tror på enheten och att vi är med i Kristi kropp som helhet – och att vi med vår lilla röst kan påverka kristenheten, säger Jan Rosman.

Markerade avstånd

Trosrörelsen och Livets ord markerade när rörelsen växte fram på 1980-talet starkt emot övriga kristenheten. I dag är tongångarna andra, även om det alltså finns en skepticism mot den organiserade ekumeniken på sina håll. Extra lång tid – en halv dag – har avsatts för årsmötesdiskussionen.

En annan fråga som har varit uppe i efterspelet till att Ulf Ekman lämnande rörelsen för katolska kyrkan - och som delvis hänger ihop SKR-samtalet - är om trosrörelsen ska gå mot att allt mer bli ett tydligt trossamfund. I juridisk mening finns samfundet redan registrerat hos staten, men har inte så mycket av formell verksamhet inom sig.

– Också här går samtalen åt två håll. Det finns de som vill göra trosrörelsen till ett tätare nätverk, och de som vill ha ett nätverk, men starka självständiga församlingar. Diskussionen är ungefär som den har varit inom pingströrelsen.

– Vi är överens om att vi är ett "nätverk". Det är ett bekvämare ord att identifiera sig med för många än ordet "samfund", även om vi är ett sådant, säger Jan Rosman.

Fortsatt samtal

Samtalet kommer att fortsätta, men inte att leda fram till något beslut på samma sätt i nuläget. Jan Rosman uppger också att de finns utrymme för en bredd bland församlingarna som drar lite olika åt de mer historiska kyrkorna eller frikyrkan i uttryckssätt, även om man alla är evangelikala och karismatiska.