Trumps vinst ger ny försvarsdebatt

Trumps vinst väcker krav på ökade försvarskostnader i Sverige. Försvarspolitikern Mikael Oscarsson välkomnar diskussionen. Kristna Freds menar att det är helt fel tänkt.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Sedan Donald J Trump valts till USA:s nye president finns många frågor kring hans framtida politik.

Hans utspel om försvarsalliansen Nato tolkas av somliga som att han vill att Europa ska klara sig på egen hand. I varje fall ska övriga Natoländer inte komma undan med att betala så lite för försvarsutgifterna som de gör i dag.

–  Det är en rimlig begäran, menar Mikael Oscarsson (KD), ledamot av försvarsutskottet.

– Europa kan inte bara räkna med att USA:s skattebetalare ska ta allt på sin räkning.

”Stora brister”

Han påpekar att flera europeiska länder tagit sådan steg. Tyskland ökar försvarskostnaderna till två procent av BNP. Men Sverige har sjunkit från 3,5 procent under ”kalla kriget” till en procent för närvarande.

– Det är viktigt för Sverige att få försvaret att fungera. Vi har stora brister. Halva armén finns inte, det är bara vakanser, säger Mikael Oscarsson som menar att det krävs mer pengar för att klara uppgiften att försvara landet.

Det hot som många svenskar tycker att ryske presidenten Putin utgör lär inte mildras av om Trump och Putin finner varandra.

Osäkerheten kring Trump

I augusti besökte USA:s avgående vicepresident, Joe Biden, Stockholm och sa då, med adress till Putin, att ” Sveriges territorium är okränkbart”. Det uppfattas som ett löfte om amerikansk militär hjälp i ett krisläge.

Men många svenska politiker undrar vad löftet nu är värt och vad som nu ska hända. Även Mikael Oscarsson ser att det finns stor osäkerhet kring Trumps politik. Men han uppfattar inte att Trump sagt till Europa att ”ni får klara er själva”. Och han förordar fortfarande ett Natomedlemskap för Sverige. Motståndet anser han bygger på en orealistisk ”neutralitetsnostalgi”.

– Vi är enormt beroende av USA och Nato, det vet alla, säger han.

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare för Kristna Fredsrörelsen, är bekymrad över de röster som höjs för ökade försvarsanslag.

– Varje gång världsläget förändras svarar försvarsmakten att försvaret måste stärkas, säger hon.

Modern säkerhetspolitik

Men hon tycker samtidigt att det borde vara uteslutet att ens fundera på att gå med i Nato, eftersom den nye överbefälhavaren för USA, alltså Trump, är högst olämplig för uppgiften.

– Blir svårt att inför svenska folket försvara Natomedlemskap då dess tyngsta medlem saknar all relevant säkerhetspolitisk erfarenhet och dessutom är rasistisk och sexistisk med tydliga labila egenskaper, säger Lotta Sjöström Becker.

Hon vill att regeringens svar istället blir att utöka diplomatiska initiativ och förebyggande av konflikter. Nato ser hon som en förlegad militärallians utan relevans.

Orolig för nedmontering

När det gäller Ryssland är Lotta Sjöström Becker mest orolig för landets nedmontering av sitt demokratiska system.

– Det är mycket mer effektivt att stödja de civila och demokratiska institutioner än att kapprusta. Vi ska ha en modern och flexibel säkerhetspolitik.

Läs mer om valet i USA

Alla tidigare artiklar

Fakta:

Så mycket kostar försvaret

Nato har en princip att medlemsländerna ska satsa minst två procent av sin BNP (bruttonationalprodukt) på försvar.

USA lägger 3,61 procent av BNP.

Grekland, Polen, Storbritannien, Estland och Polen klarar ”tvåprocentgränsen”.

Övriga 23 Natoländer ligger under två procent.

Sverige satsar 1,1 procent av BNP på försvaret. År 1980 låg nivån på 3,1 procent.

Ryssland satsar 5,4 procent av BNP.

Källa: Sipri, Nato, Riksdagen, Dagens Nyheter