Tusentals kristna bad för landet på Nationaldagen

Det hölls bön för nationen på över 200 platser på 6 juni. Från Botkyrka kommun kom sex punkter att be för.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

En av de tusentals deltagarna var Lisa Ahlström, från Hässelby. Hon besökte Citykyrkan i Stockholm, där man de för att bland annat be för de 26 kommunerna i länet.

– Jag är engagerad i bön, det är därför jag är, berättar hon. Bland annat har hon deltagit Bönetåget, som Dagen skrivit om.

– Det som händer när vi ber är att våra egna hjärtan förändras, säger Lisa Ahlström.

Se också: Bildspel från orter där det anordnades nationaldagsbön

 

I Citykyrkan, Stockholm medverkade en lång rad företrädare för olika områden som fokuserades. Gunilla Svensson talade om och ledde i bön kring new age. Leopold Landström ledde förbön för skolor, utbildningsväsendet och skolpolitikerna.

Jönköping: Bad för vatten och torkan

I Jönköping samlades stadens kristna vid Bäckaby kyrkplats, med vacker utsikt över Vättern. Vatten var också ett av böneämnena. En kontroversiell fråga lokalt är skyddet av Vättern som dricksvattentäkt. Men behovet av vatten för att höja grundvattennivån i södra Sverige fanns också med.

Festen fortsatte I rådhusparken i centrala Jönköping.

Sverigebönen mejlade alla Stockholmskommuner

Patrik Sandberg är nationell samordnare för Sverigebönen, som står bakom dagen. Han skrev brev till alla kommuner i Stockholms län och frågade vad de ville ha hjälp i bön för. Den första kommunen som svarade var Botkyrka, söder om Stockholm. Svaret gladde honom:

”Hej Patrik och Sverigebönen! Botkyrka kommuns sex utmaningar är: Botkyrkaborna har arbete. Botkyrkaborna känner sig hemma. Botkyrka har de bästa skolorna. Botkyrka bidrar inte till klimatförändringarna. Botkyrkaborna är friska och mår bra Botkyrkaborna har förtroende för varandra och för demokratin. Vänliga hälsningar, Sara Wrethed, avdelningschef Avdelning Samhällsutveckling.”

Att det just var Botkyrka som svarade först, kommenterar han:

– Namnet Botkyrka talade till mig inför den 6 juni. Jag tror att Gud vill se bot till Sveriges kyrka och folk, omvändelse och att vi ödmjukar oss till bön för vårt folk och våra orter. Tänk om det är så att den första kommunen som svarade på mitt brev är en signal till oss?

Många kyrkosamfund samarbetade i år

I år var det ekumeniska inslaget på Nationaldagsbönen större än tidigare. På många orter är Svenska kyrkan ansvarig.

I Stockholm gick deltagarna efter bönen till Humlegården för gemenskap och picknick.

Nationaldagsbönen

Syftet är en allkristen bönesamling på Nationaldagen.

Fokus är bön för politiker och myndigheter, Guds församling på varje ort, familjen, media och för skolorna.

Arrangör är Sverigebönen, ett allkristet nätverk. ”En bönerörelse med fokus på samhällets behov och upprättelsen av dess grundpelare.”

På tisdagsmorgonen fanns det på hemsidan 211 registrerade bönesamlingar i 162 av landets kommuner.

I Tierp planerades för en ”bönebuss” under tisdagskvällen, där man åkte runt och bad för Norduppland.