Tuve Skånberg: ”Man bör inte få hetsa mot religion”

Irlands nya hädelselag och Islamiska konferensens kamp i FN för ökat religionsskydd riskerar att underminera yttrandefriheten. Tuve Skånberg (KD) beklagar utvecklingen, men har samtidigt motionerat i riksdagen för en trosfridslagstiftning.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller