Tv-skola i SAT-7 når 1,3 miljoner outbildade barn i Mellansöstern

Beirut. Miljontals barn i Mellanöstern växer upp utan en rimlig skolgång och blir lätt offer för terrornätverkens rekryterare. Tv-kanalen SAT-7 startar­ därför en ny utbildningskanal för att ge barnen kunskap och verktyg att göra genomtänkta val.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Kriget i Syrien är inne på sitt sjunde år. Barn som var skolmogna när det började är nu så gamla att de kan rekryteras till att utföra terrorhandlingar. Barn som saknar framtid och hopp kan lockas av terrorgruppers gemenskap och handlingskraft.

Okvalificerade lärare

Men också många andra barn i Mellanöstern växer upp med outbildade föräldrar och okvalificerade lärare som lär ut kunskap enbart genom ordagrann repetition. Och ordningen i klassrummet upprätthålls ofta med våld.

– Om vi inte ska förlora en hel generation, med katastrofala följder långt utanför regionen, måste barnen få lära sig att tänka själva, att ställa frågor, att skapa och att förstå världen och livet. Det är grunden för ett inkluderande och demokratiskt samhälle, påpekar SAT-7:s vice vd Rita Elmounayer, som själv arbetat med program för barn under hela kanalens 20-åriga historia.

Mot den bakgrunden beslutade SAT-7:s styrelse i veckan att satsa på en ny satellitsänd utbildningskanal på arabiska över Mellanösternområdet.

För trots att nio av tio personer i området tar till sig kunskap via tv använder sig nästan inga utvecklingsorganisationer av detta verktyg.

1,3 miljoner barn

Men SAT-7 har sedan länge skapat en sorts ”tv-klassrum” i sina befintliga fyra kanaler. Sedan 2015 beräknas dessa utbildningsprogram ha nått 1,3 miljoner barn i regionen och ungefär en miljon barn ser programmet ”Min skola” minst en gång i veckan.

– Utbildningskrisen i arabvärlden är otroligt mycket större än flyktingkrisen och mycket djupare än bara behovet av att lära sig läsa, skriva och räkna, säger Rita Elmounayer.

Den nya kanalen ska därför hjälpa föräldrarna i deras fostrar­roll och med att förstå vad som kan stå i vägen för ett barns inlärning.

Lärarna ska också få psykosocialt stöd och hjälp att skapa en elevcentrerad pedagogik, att förstå flyktingbarns behov och att hålla ordning i klassrummet utan våld. Ju flera som förstår vikten av kritiskt tänkande, av alla människors lika värde, av ett gott medborgarskap och av en konfliktförebyggande och konfliktlösande livsstil desto bättre blir världen.

Underlätta för barnen

Eftersom undersökningar ständigt visar hur viktig studiemiljön är för att kunna ta till sig kunskap kommer programmen att på olika sätt uppmärksamma föräldrar och lärare på hur de kan underlätta för barnen.

– Förhoppningen är att nya givare, inte minst organisationer och företag, kommer att vilja vara med och satsa på den angelägna uppgiften att bygga upp Mellanösternregionen genom att ge barn grundläggande utbildning, säger SAT-7:s ekonomichef Irén Frändå. En separat organisation för stöd till den nya kanalen kommer att skapas, bland annat i Sverige.

Vånda inför start

Styrelsens ordförande, libanesen Habib Badr, uttrycker den vånda som ligger bakom starten av den nya kanalen.

– Vi kan inte ersätta skolorna men vi kan komplettera dem, säger han. En undervisning som respekterar skillnader producerar inte terrorister utan ungdomar som kan och vill läsa vidare. Och om det till slut visar sig handla mera om vad vi har avstyrt än vad vi har tillfört så må det vara stort nog.

Fakta:

SAT-7

Tv-kanalen SAT-7 startade 1996 och sänder i dag på tre språk i fyra kanaler över i första hand Mellanöstern och Nordafrika.

SAT-7 Türk och SAT-7 Pars kan ses på satellit-tv i Sverige. Alla kanaler kan ses på webben.

Ett brett spektrum av de kristna kyrkorna i området samarbetar i SAT-7.