Två hundra präster i upprop mot förslag till ny kyrkohandbok

En protestlista med knappt 200 namnunderskrifter har lämnats över till ärkebiskop Antjé Jackelén. Undertecknarna, som alla är präster i Svenska kyrkan, kräver att förslaget till en ny kyrkohandbok slängs i soporna.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

-Förslaget är så pass dåligt i sin helhet att en bearbetning inte kan rädda det, säger Josef Ekesryd, präst i Södra Kållands pastorat, till Kyrkans tidning.

Prästuppropet mot kyrkohandboksförslaget drogs i gång i somras och uppges ha inspirerats av kyrkomusikernas tidigare upprop mot kyrkohandboken. Kritikerna av det föreliggande förslaget menar att det har en alltför vag förankring i Bibeln och kyrkans bekännelse.

-Det bryter mot kyrkans gudstjänstfirande tradition och den liturgiska restauration som har pågått under hela 1900-talet, sa Josef Ekesryd i en tidigare intervju med Kyrkans tidning.

"Vid vår prästvigning avgav vi löftet om att stå fasta i kyrkans tro, att rent och klart förkunna Guds ord så som det är oss givet i den heliga Skrift och så som det är omvittnat i vår kyrkas bekännelse, liksom att rätt förvalta sakramenten. På grund av dessa löften kan vi inte bifalla föreliggande handboksförslag", skriver prästerna i uppropet.

De påpekar dessutom att handboksförslaget "tar ett steg bort från den ekumeniska väg som präglat Svenska kyrkan sedan 1900-talets början och som är en del av kyrkans identitet."

Läs fler artiklar om den nya kyrkohandboken

Alla tidigare artiklar