Två präster i Göteborg avkragas

Efter att två präster i Göteborgs stift lett gudstjänster inom Missionsprovinsen har domkapitlet i Göteborg beslutat att frånta dem rätten att utöva kyrkans vigningstjänst.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Läs alla premiumartiklar - endast 10 kr för fem veckor!

eller