Ulf Ekman: Finns sådant jag hellre hade haft ogjort

Den före detta pastorn berättade upp sin uppväxt i det röda Göteborg, åren i Livets ord – och om varför han till slut blev katolik i sitt sommarprogram.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Musik från Livets ords lovsångskörer, Carola och Bob Dylan fick rama in den oavbrutna berättelsen om Ulf Ekmans liv i P1.

Stort arbete i Ryssland

För den stora allmänheten är Ekman mest känd som grundare av församlingen Livets ord i Uppsala. Men vad många kanske inte vet är församlingens omfattande arbete i Östeuropa i början på 1990-talet. Detta ägnade Ekman en stor del av sitt sommarprogram åt.

Det var i en tid när järnridån hade börjat vackla och de kommunistiska regimerna föll en efter en.

– Vi formligen kastade oss in i Ryssland. Vi sände ut team och åkte över hela Sovjetunionen och berättade ivrigt om Jesus Kristus. Det var ett stort andligt vakuum i Ryssland efter sjuttio års ateistisk kommunism. Det började snabbt bildas hundratals församlingar och detta arbete växte intensivt, sa han.

Tiden i Uppsala

Tiden på hemmaplan i Uppsala fick också sin beskärda del av sommarprogramstiden. Livets ord grundades 1983 i en tid när det var ytterst ovanligt att nya frikyrkor bildades i Sverige.

Dessutom med ett uttryck som många uppfattade som både provocerande och obegripligt på samma gång.

– Vi använde ett bibliskt språkbruk, och sa att Gud kan göra under även i dag. Det verkade suspekt för en icke-troende omgivning. Vi menade också att Gud inte står utanför det offentliga livet och kan förvisas till en privat sfär. Detta blev en stor krock.

Hårt medialt tryck

Det mediala trycket mot församlingen och dess medlemmar var stundtals mycket hårt, berättar Ekman vidare. De hatkampanjer som följde i kölvattnet ledde fram till att en bomb sprängdes i församlingens entré. Även familjen Ekman fick sin brevlåda sprängd.

Samtidigt är Ulf Ekman självrannsakande kring sin tid i Livets ord. Han menar att mycket gjordes med ungdomlig naivitet.

– Vissa saker blev för överdrivna och det blev för ensidigt. Vi var unga och ivriga. Det finns sådant jag hellre hade haft ogjort.

Han gick dock inte närmare in på vad han helst skulle vilja ha ogjort.

– Mitt i allt detta växte ändå arbetet i snabb takt.

Vägen till katolska kyrkan

En stor del av sommarprogrammet ägnades även åt den process som lett honom och hans fru Birgitta att konvertera till katolicismen. Resan började i samband med att han bodde i Jerusalem.

Han menar att konversionen inte var ett spontant lappkast.

– Jag träffade många katoliker i Israel och blev av med en hel del fördomar om den katolska kyrkan. Det var fascinerande hur den katolska kyrkan överlevt så mycket motstånd och egna misstag.

– Det finns en skönhet och en fullhet som bär genom seklerna. Där kan man tala om en slitstark och övervinnande tro på Jesus Kristus.