Ulf Ekman: Försök till karaktärsmord på mig

Ulf Ekman kommenterar nu det program om honom och Livets ords ekonomi som sändes på SVT i onsdags."Ett förljuget försök till karaktärsmord av mig", skriver han på sin blogg.

Tack för att du har registrerat dig!

Du kan nu läsa ytterligare 10 gratisartiklar på Dagen.se.

Nyheter

Uppdrag granskning i SVT berättade bland annat att kontanta ersättningar på hundratusentals kronor ska ha gått till Ulf Ekman när han varit ute och predikat.

bloggen tar han avstånd från sådana påståenden.

"Kollekter har inte tagits upp till mig personligen. Jag har aldrig tagit pengar avsedda för Livets ord och använt dessa för privat bruk", skriver han.

Dessutom påpekar han att Uppdrag granskning bortsett från en viktig del i sitt reportage:

"Man har inte med ett ord nämnt min lön. Säkert därför att den inte varit speciellt anmärkningsvärd, ungefär som medianlönen för en kyrkoherde i Svenska kyrkan. Man har inte heller nämnt alla royalties på böcker under 30 år, och det rör sig om betydande belopp, som jag inte gjort anspråk på, utan har låtit gå till Livets ord. Detta passar ju inte in i bilden."

Ulf Ekman förklarar i bloggen varför han valde att inte ställa upp på en intervju i programmet:

"Eftersom jag lämnat Livets ord har jag inte längre tillgång till de ekonomiska underlag som krävs för att svara på de mycket detaljerade frågorna. Jag insåg också att jag var dömd på förhand – och att allt jag skulle säga skulle manipuleras."

Förkunnelse om pengar

Han bemöter också den ständigt återkommande kritiken om att Livets ord predikat att stora ekonomiska gåvor automatiskt ger välsignelser från Gud.

"Min förkunnelse om ekonomi handlade inte om att själviskt bli rik för egen del, utan om att få Guds hjälp att komma ur skuldfällor och att kunna bli ekonomisk oberoende. Om man har pengar (som inte är ont i sig) kan man genom en generös livsstil sprida evangeliet, sända ut missionärer, bygga skolor, sjukhus och kyrkor och hjälpa de fattiga över hela världen. Detta har Livets ord engagerat sig i under mer än 30 år."

Ulf Ekman hänvisar i övrigt till de svar som Livets ord i går lade ut på sin hemsida med anledning av granskningen i SVT.